https://hospitalitygroup.sk/prenajom.php?s=1&kc=4

Vybavenie:
Prenosný bar
Termobox na ľad
Barová podložky
Gastro nádoba
Barmanská lyžička
Kliešte na ľad
Shaker
Bodec na lístky
Barmanské nalievatko
Odmerka na alkohol
Drtítko na ľad a ovocie
Otvárač na víno
Termoizolačná nádoba na ľad 8L
Vratný pohár 0,5L

Požičanie prenosného baru, termoboxu na ľad, barovej podložky, gastro nádoby, barmanskej lyžičky, kliešťov na ľad, Shaker, bodca na lístky, barmanského nalievatka, odmerky na alkohol, drtítka na ľad, otváraču na víno, Termoizolačnej nádoby na ľad 8L a vratného pohára 0,5L je možné počas pracovných dní, víkendov a aj sviatkov.

Prenosné bary, termoboxy na ľad, barové podložky, gastro nádoby, barmanské lyžičky, Kliešte na ľad, Shaker, bodce na lístky, barmanské nalievatka, odmerky na alkohol, drtítka na ľad, otvárače na víno, Termoizolačné nádoby na ľad 8L a Vratné poháre 0,5L si môžu zapožičať ako právnické, tak aj fyzické osoby.

Krátkodobé alebo dlhodobé prenajatie prenosných barov, termoboxov na ľad, barových podložiek, gastro nádob, barmanských lyžičiek, kliešťov na ľad, Shaker, bodcov na lístky, barmanských nalievatok, odmerok na alkohol, drtítok na ľad, otváračov na víno, Termoizolačných nádob na ľad 8L a Vratných pohárov 0,5L.

Hospitality group – požičovňa eventovej techniky.