Mám kapitál, ktorý sa použije na poskytovanie krátkodobých a dlhodobých individuálnych pôžičiek v rozmedzí od 5 000 EUR do 1 000 000 EUR akejkoľvek vážnej osobe, ktorá chce túto pôžičku. 2% ročný úrok v závislosti od požičanej sumy, pretože ako súkromná osoba nechcem porušovať zákon o úžere. Splácať môžete maximálne 3 až 25 rokov v závislosti od výšky úveru. je na vás, aby ste videli mesačné platby. Žiadam len o rukou písané uznanie dlhu a doloženie aj nejakých dokladov. E-mail: financec100@gmail.com