Inflácia nám klope na dvere. Rok 2022 nám postupne vezme všetky úspory. Je na Vás či dokážete zareagovať a uchrániť si svoje úspory. Jedno z riešení je nákup zlata, platiny, striebra a iných investičných kovov. Požičiam Vám tester Sigma Metalytics vďaka čomu dokážete overiť pravosť drahých kovov pri ich nákupe. Tester funguje na princípe merania elektrických vlastnosti kovov a ide o neinvazívne overovanie. Šperky ani klenoty s ním žiaľ neotestujete. Testuje len rovné plochy ako napr. mince, zliatky, tehličky. Môžete s ním testovať zlato, platinu, striebro, paládium, rhódium, investičnú meď.

Podmienky: 

Cena za 1 deň zapožičania testera drahých kovov stojí 150,-€ + 1300,- € vratná záloha. Vrátenie testera najneskôr do 17:00 nasledujúceho dňa od zapožičania. Vrátenie testera po 17:00 sa berie ako začatie ďalšieho dňa a účtujem si ďalších 150 €. Pri vrátení kontrolujem stav a funkčnosť testera. Pri mechanickom poškodení testera, poškodení alebo strate príslušenstva, nekompletnom vrátení testera vraciam len 50% z vratnej zálohy. Pri nefunkčnosti testera si ponechávam 100% z vratnej zálohy. Požičajte si tester, použite ho na to na čo je určený a vráťte mi ho v takom stave v akom ste ho dostali. Pri zapožičaní Vám vysvetlím ako s prístrojom merať. Ak ste spokojný, zanechajte svoje referencie.