https://hospitalitygroup.sk/prenajom.php?s=1&kc=20

Vybavenie:
ventilátor s rozprašovačom
počítačka bankoviek
počítačka mincí
vysokotlakový čistič
projektor
kotlík na guláš
plynový liatinový horák pod kotlík
popolník
dopravný kužeľ
stojan na smeti
kriedová tabuľa
zahradzovací stĺpik pre zavesenie lana

Kompresor, počítačka bankoviek, počítačka mincí, stojan na smeti, kriedová tabuľa, kotlík na guláš, zahradzovací stĺpik pre zavesenie lana, ventilátor s rozprašovačom, popolník, vysokotlakový čistič, dopravný kužeľ, projektor a plynový liatinový horák pod kotlík na prenájom.

Požičanie kompresora, počítačky bankoviek, počítačky mincí, stojanu na smeti, kriedovej tabule, kotlíka na guláš, zahradzovacieho stĺpika pre zavesenie lana, ventilátora s rozprašovačom, popolníka, vysokotlakového čističa, dopravného kužeľa, projektora a plynového liatinového horáka pod kotlík je možné počas pracovných dní, víkendov a aj sviatkov.

Kompresory, počítačky bankoviek, počítačky mincí, stojan na smeti, kriedové tabule, kotlíky na guláš, zahradzovacie stĺpiky pre zavesenie lana, ventilátory s rozprašovačom, popolníky, vysokotlakové čističe, dopravné kužele, projektory a plynové liatinové horáky pod kotlík si môžu zapožičať ako právnické, tak aj fyzické osoby.

Krátkodobé alebo dlhodobé prenajatie kompresorov, počítačiek bankoviek, počítačiek mincí, stojanov na smeti, kriedových tabúľ, kotlíkov na guláš, zahradzovacích stĺpikov pre zavesenie lana, ventilátorov, popolníkov, vysokotlkových čističov, dopravných kužeľov, projektorov a plynových liatinových horákov pod kotlík .

Hospitality group – požičovňa eventovej techniky.