Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.1bazar.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

1. Rozsah a aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov používateľa

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov používateľa sa vzťahuje na vaše používanie tejto webovej stránky a na všetky aplikácie 1Bazar, služby (vrátane platobných služieb), produkty a nástroje (ďalej len „služby“), bez ohľadu na to, ako k týmto službám pristupujete alebo ich využívate, vrátane prístupu prostredníctvom mobilných zariadení aplikácii.

Viac

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov používateľa platí aj vtedy, ak sa naň výslovne odkazuje odkazom alebo podobným spôsobom, napr. Na webových stránkach partnerov, na ktorých sa ponúkajú služby z 1Bazar.

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov používateľa môžeme kedykoľvek zmeniť zverejnením revidovaného oznámenia o ochrane osobných údajov používateľa na tejto webovej stránke a uvedením dátumu účinnosti revidovaného oznámenia o ochrane osobných údajov používateľa o akýchkoľvek významných zmenách v tomto upozornení o ochrane osobných údajov používateľa vás budeme informovať prostredníctvom správ v časti Môj 1Bazar alebo e-mailom.

2. Služby

Spoločnosť 1Bazar je zodpovedná za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služieb, avšak záleží na tom, ako budete naše služby využívať.

2.1 Použitie Služieb

Nasledujúca spoločnosť 1Bazar je zodpovedná za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb (okrem platobných služieb pre predajcov, pozri nižšie v časti (Používanie platobných služieb pre predajcov), v závislosti od regiónu, v ktorom sa nachádzate.

Nachádza:

·Platí pre Európsku úniu

2.2 Využívanie platobných služieb pre predajcov

Nasledujúca spoločnosť 1Bazar je zodpovedná za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním našich platobných služieb predajcom, v závislosti od toho, v ktorom regióne sa nachádzate a či tam poskytujeme naše platobné služby:

·Platobné služby podľa aktuálneho zobrazenia (garantujeme zabezpečené platby)

3. Úradník pre ochranu údajov a kontakt

V krajinách, v ktorých sa od nás vyžaduje zákon, sme vymenovali úradníkov pre ochranu údajov, ktorí budú dohliadať na ochranu vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov používateľa alebo ochrany údajov vo všeobecnosti na 1Bazar, môžete sa kedykoľvek obrátiť na úradníka pre ochranu údajov zodpovedného za vašu krajinu.

Okrem toho, ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov používateľa, našich globálnych štandardov ochrany osobných údajov.

4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame

Vaše osobné údaje zhromažďujeme pri používaní našich služieb, vytvorení nového účtu 1Bazar, poskytovaní informácií prostredníctvom webového formulára, pridávaní alebo aktualizovaní informácií na vašom účte 1Bazar, účasti na diskusiách o komunite online alebo inak s nami. Zhromažďujeme tiež osobné údaje z iných zdrojov (napríklad z iných rodinných príslušníkov spoločnosti 1Bazar alebo úverových agentúr alebo kancelárií).

Viac

Celkovo zhromažďujeme tieto osobné údaje:

4.1 Osobné údaje, ktoré poskytnete pri používaní našich Služieb alebo pri vytváraní účtu 1Bazar

·Údaje, ktoré vás identifikujú, napríklad vaše meno, adresa, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vaše užívateľské meno alebo vaše identifikačné číslo pre DPH, ktoré uvediete pri založení svojho účtu 1Bazar alebo neskôr, a ďalšie identifikačné údaje a daňové identifikačné čísla ktoré poskytujete pri používaní našich platobných služieb ako predajcu.

·Údaje o ponukách, nákupoch alebo predajoch, ktoré poskytnete pri transakcii.

·Obsah, ktorý zdieľate s ostatnými používateľmi prostredníctvom našich nástrojov na odosielanie správ (ďalšie informácie nájdete v časti Filtrovanie správ odosielaných prostredníctvom našich nástrojov na odosielanie správ.

·Finančné informácie (napr. Čísla kreditných kariet a účtov, podrobnosti o platbách) v súvislosti s transakciou.

·Prepravné, fakturačné a iné informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s nákupom alebo prepravou veci, ako aj informácie potrebné na colné vybavenie (napríklad daňové identifikačné čísla alebo iné identifikačné čísla) a príslušné prepravné informácie (napríklad čísla zásielok a sledovacie údaje) informácie), ak boli odoslané prostredníctvom jedného z našich programov.

·V niektorých prípadoch: vek, pohlavie, krajina narodenia, štátna príslušnosť, postavenie v zamestnaní, rodinný stav, záujmy a preferencie.

·Môžete nám poskytnúť ďalšie informácie prostredníctvom webového formulára alebo aktualizáciou alebo pridaním informácií na svoj účet 1Bazar, účasťou na diskusiách v komunite, diskusných fórach, dopytoch, riešení sporov, volaniach na zákaznícke služby zaznamenaných s vaším súhlasom, alebo ak nás budete kontaktovať kvôli akýkoľvek iný dôvod týkajúci sa našich služieb.

·Ďalšie údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení podľa príslušných právnych predpisov zhromažďovať a spracúvať a ktoré potrebujeme na vaše overenie alebo identifikáciu alebo na overenie zhromaždených údajov.

4.2 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky pri používaní našich služieb alebo vytvorení účtu 1Bazar

·Údaje, ktoré sa generujú ako súčasť jednej z vašich transakcií (ponuky, nákupy, predaje) alebo ktoré sú prepojené s vaším účtom 1Bazar v dôsledku transakcie, na ktorej sa podieľate, ako sú sumy transakcií, čas a miesto transakcií a platby. metódy.

·Údaje, ktoré sa generujú prostredníctvom vašich ďalších akcií pri používaní našich služieb a ktoré sú prepojené s vaším účtom 1Bazar, napr. Keď vložíte položky do nákupného košíka, umiestnia položky do zoznamu sledovaných, uložíte predajcov, vyhľadávajú alebo záujmy alebo sledujete používateľov.

·Údaje týkajúce sa všetkých ostatných interakcií s našimi službami, vašich preferencií inzercie a vašej komunikácie s nami.

·Údaje o polohe vrátane údajov o polohe vášho mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že vo väčšine mobilných zariadení môžete spravovať alebo deaktivovať používanie služieb určovania polohy pre všetky aplikácie v ponuke nastavení svojho mobilného zariadenia.

·Informácie o počítači a pripojení, ako sú štatistiky týkajúce sa vášho využívania služieb z 1Bazar, informácií o dátovom prenose z webových stránok, sprostredkujúcej URL, informácií o reklamách, vašej IP adrese, vašich prístupových časoch, údajoch z histórie vášho prehliadača, vašich jazykových nastavení a vašich informácie o weblogu.

4.3 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s používaním cookies a podobných technológií

Pri zhromažďovaní údajov počas používania našich služieb používame cookies a podobné technológie. Tieto údaje zhromažďujeme zo zariadení (vrátane mobilných zariadení), s ktorými využívate naše služby. Zhromaždené údaje zahŕňajú nasledujúce informácie týkajúce sa použitia a zariadenia:

·Údaje o navštívených stránkach, o prístupovom čase, frekvencii a trvaní návštev, o odkazoch, na ktoré kliknete, o.i. ďalších akciách, ktoré podniknete v rámci vášho používania našich služieb a v reklamnom a e-mailovom obsahu.

·Údaje o vašich aktivitách a interakciách s našimi reklamnými partnermi vrátane údajov o reklamách, ktoré sa vám zobrazili, o tom, ako často sa zobrazovali, kedy a kde sa zobrazili, a či ste podnikli nejaké kroky, napríklad klikli na reklamu alebo uskutočnili nákup.

·Váš užívateľský segment.

·Typ modelu alebo zariadenia, operačný systém a verzia, typ a nastavenie prehliadača, ID zariadenia alebo identifikátor jednotlivého zariadenia, reklamné ID, token individuálneho zariadenia a údaje týkajúce sa súborov cookie (napr. ID súborov cookie).

·IP adresa, z ktorej vaše zariadenie pristupuje k Službám.

·Údaje o polohe vrátane údajov o polohe vášho mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že väčšina mobilných zariadení vám umožňuje spravovať alebo deaktivovať používanie služieb určovania polohy pre všetky aplikácie v ponuke nastavení.

4.4 Osobné údaje z iných zdrojov

Zhromažďujeme tiež osobné údaje o vás z iných zdrojov a od tretích strán v rozsahu povolenom platným zákonom. Patria sem najmä tieto údaje:

·Údaje z verejných zdrojov (napr. Demografické údaje)

·Údaje od úverových agentúr alebo úradov (napr. Úverové správy / kontroly)

·Údaje od poskytovateľov údajov (napr. Demografické údaje, údaje založené na záujmoch a reklame online)

Pokiaľ ide o naše platobné služby pre predávajúcich: údaje od vlády alebo iných zdrojov týkajúce sa predchádzajúcich odsúdení príslušného predajcu v rozsahu povolenom platným zákonom. Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, kombinujeme alebo spájame s údajmi z týchto iných zdrojov. Ak nám osobné údaje poskytnú tretie strany, podnikneme kroky na potvrdenie, že informácie boli zhromaždené s vašim súhlasom a / alebo či sú tieto tretie strany inak zákonne povolené prezradiť nám vaše osobné údaje.

4.5 Údaje zo sociálnych sietí, ktoré s nami zdieľate

·Umožňujeme vám zdieľať osobné údaje so sociálnymi sieťami, používať sociálne siete na vytvorenie účtu 1Bazar alebo prepojiť účet 1Bazar so sociálnou sieťou. Tieto sociálne siete nám môžu automaticky poskytnúť prístup k určitým osobným údajom, ktoré o vás uložili (napr. K obsahu, ktorý ste si prezerali alebo sa vám páčili, k informáciám o reklamách, ktoré sa vám zobrazili alebo na ktoré ste klikli atď.).Osobné údaje, ku ktorým máme prístup, môžete určiť prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov každej sociálnej siete.

·Ak nám poskytnete prístup na stránky s videoobsahom, udelenie prístupu je váš súhlas s tým, že môžeme najmenej dva roky alebo dovtedy, kým svoj súhlas nezrušíte alebo už nebudete pripojení k sociálnej sieti, zdieľať a zbierať zo sociálnych sietí, informácie týkajúce sa sledovania videí.

·Môžeme tiež používať doplnky alebo iné technológie z rôznych sociálnych sietí. Ak kliknete na odkaz zobrazený prostredníctvom doplnku sociálnej siete, dobrovoľne sa pripojíte k tejto sociálnej sieti.

5. Účely a právny základ pre spracovanie údajov a kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne účely a na základe rôznych právnych základov. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým s cieľom poskytovať a zlepšovať naše služby, poskytovať vám osobné skúsenosti používateľov na tomto webe, kontaktovať vás o vašom účte 1Bazar a našich službách, poskytovať služby zákazníkom, poskytovať vám personalizované reklamné a marketingové komunikácie a odhaľovať, predchádzať, zmierňovať a vyšetrovať podvodnú alebo nezákonnú činnosť. Na tieto účely tiež zdieľame vaše informácie s tretími stranami.

Viac

Ďalej nájdete prehľad účelov, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje, vrátane kategórií príjemcov, ktorým odovzdávame osobné údaje na stanovené účely, zoradené podľa právneho základu:

5.1 Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom splniť našu zmluvu s vami a poskytnúť vám naše služby.To zahŕňa tieto účely:

·Spracovanie údajov týkajúcich sa vás alebo vašej spoločnosti za účelom uzavretia zmluvy s vami a jej vykonania.

·Poskytovanie našich služieb, okrem iného vrátane povoľovania a vykonávania transakcií s ostatnými používateľmi (vrátane prenosu vašich osobných údajov iným používateľom, ak je to potrebné na vykonanie transakcie, vrátane prípadov ukončených, zlyhaných alebo následne zrušených transakcií), poskytovania a vylepšenia funkcií, ako sú spracovanie platieb, ratingy a správa účtov 1Bazar, poskytovanie ďalších služieb, ktoré môžete používať (ako je opísané v súvislosti s týmito službami), a zabezpečenie funkčnosti našich služieb. V súvislosti s poskytovaním našich služieb vám pošleme oznámenia týkajúce sa vykonávania transakcií a využívania našich služieb v súlade s preferenciami komunikácie na vašom 1Bazar účte.

·Umožnenie doručovania zakúpených položiek poskytovateľmi logistických / prepravných služieb vrátane oznámení v súvislosti s dodávkou (ako sú informácie o sledovaní), títo dodávatelia v rozsahu povolenom platným zákonom bez vášho súhlasu.

·Poskytovanie našich platobných služieb.

·Riešenie problémov s vaším 1Bazar účtom, rozhodcovské konanie, poskytovanie ďalších služieb v rámci zákazníckeho servisu, ako aj vymáhanie pohľadávok z poplatkov.Za týmto účelom vás môžeme kontaktovať oznámením v Mojom 1Bazar, e-mailom, telefónom, SMS, upozornením push na vašom mobilnom zariadení alebo poštou. Ak vás budeme kontaktovať telefonicky, s cieľom zaistiť efektívnosť môžeme používať automaticky vytáčané hovory s páskovými oznámeniami alebo automatickými textovými správami v súlade s našou zmluvou o používateľovi a zmluvou o platobných službách v rozsahu povolenom platným zákonom.

·Spracovanie všeobecných údajov o polohe (napríklad IP adresa alebo poštové smerovacie číslo) s cieľom poskytnúť vám služby založené na polohe (napríklad vyhľadávanie v okruhu a iný obsah, ktorý je prispôsobený na základe vašich všeobecných údajov o polohe).

·Presadzovanie našej dohody o používateľovi, dohody o platobných službách, tohto oznámenia o ochrane osobných údajov používateľa a ďalších pravidiel a pravidiel.

·Zverejnenie a propagácia vašich záznamov a súvisiaceho obsahu na webových stránkach alebo v aplikáciách, službách a nástrojoch iných rodinných príslušníkov spoločnosti 1Bazar, aplikácií, služieb a nástrojov tretích strán. Keď zdieľame obsah vašich záznamov a akékoľvek súvisiace osobné údaje s tretími stranami, robíme tak iba na základe dohody, ktorá obmedzuje použitie týchto osobných údajov treťou stranou na účely potrebné na splnenie jej zmluvných záväzkov voči nám. Poskytovatelia tretích strán sú zmluvne zaviazaní prijať vhodné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa týchto údajov. Poskytovatelia tretích strán sú prísne zakázaní postúpiť osobné údaje uvedené vo vašich zoznamoch iným tretím stranám.

V prípade potreby odovzdáme vaše osobné údaje spracovateľom a nasledujúcim príjemcom na jeden alebo niekoľko vyššie uvedených účelov:

·Ostatní používatelia 1Bazar

·Externí poskytovatelia služieb a prepravné spoločnosti (napríklad DHL, UPS atď.)

·Poskytovatelia platobných služieb vrátane skupiny spoločností PayPal a STRIPE

·Externí prevádzkovatelia webových stránok, aplikácií, služieb a nástrojov

5.2 Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme splnili zákonné povinnosti, ktorým podliehame.To zahŕňa tieto účely:

·Účasť na konaniach (vrátane súdnych konaní) vedených orgánmi verejnej moci alebo vládnymi agentúrami, najmä na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania nezákonných činov.

·Predchádzanie nezákonným činnostiam, ich odhaľovanie a zmierňovanie (napr. Podvod, pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu).

·Zabezpečenie informačnej bezpečnosti našich služieb.

·Uchovávanie a uchovávanie vašich osobných údajov v súlade s osobitnými zákonnými požiadavkami na uchovávanie (ďalšie informácie o ukladaní vašich údajov spoločnosťou 1Bazar nájdete v časti (Trvanie a vymazanie úložiska).

V prípade potreby odovzdáme vaše osobné údaje spracovateľom a nasledujúcim príjemcom na jeden alebo niekoľko vyššie uvedených účelov:

·Orgány činné v trestnom konaní, súdy, vládne agentúry alebo verejné orgány, medzivládne alebo nadnárodné orgány (v súvislosti s našimi platobnými službami poskytovanými v EÚ pre predajcov, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie luxemburských právnych predpisov týkajúcich sa FATCA zo 7. júla 2015 a týkajúcich sa spoločných OECD Štandard vykazovania z 18. decembra 2015).

·Poskytovatelia služieb tretích strán

·Tretie strany, ktoré sú zapojené do súdnych konaní, najmä ak nám predložia právny poriadok, súdny príkaz alebo rovnocenný právny poriadok.

·Úverové agentúry alebo združenia úverových agentúr, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy (napr. Informácie o oneskoreniach platieb, o zlyhaní platieb alebo iných nezrovnalostiach, ktoré môžu súvisieť s vašou kreditnou správou).

5.3 Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom chrániť vaše životne dôležité záujmy alebo životne dôležité záujmy inej fyzickej osoby.To zahŕňa tieto účely:

·Prevencia, odhaľovanie, zmierňovanie a vyšetrovanie nezákonných činností, ktoré môžu viesť k poškodeniu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby, pokiaľ na tento účel neexistuje zákonná povinnosť.

V prípade potreby odovzdáme vaše osobné údaje spracovateľom a nasledujúcim príjemcom na jeden alebo niekoľko vyššie uvedených účelov:

·Donucovacie orgány, súdy, vládne agentúry alebo verejné orgány, medzivládne alebo nadnárodné orgány

·Tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní

·Externí poskytovatelia služieb

5.4 Vaše osobné údaje spracúvame v prípade potreby na účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď sú takéto záujmy potlačené vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami. Aby sme zladili naše legitímne záujmy s vašimi právami, zaviedli sme vhodné kontrolné mechanizmy. Na tomto základe spracúvame vaše údaje na tieto účely:

·Účasť na konaniach (vrátane súdnych konaní) vedených súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, vládnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej moci, medzivládnymi alebo nadnárodnými orgánmi, najmä na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania nezákonných činov, pokiaľ na tento účel neexistuje zákonná povinnosť a môžeme oprávnene predpokladať, že zverejnenie údajov je nevyhnutné na odvrátenie bezprostredných nevýhod alebo na nahlásenie podozrenia z nezákonného konania. V takýchto prípadoch zverejníme iba to, čo považujeme za potrebné, napríklad vaše meno, mesto, PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu, (predchádzajúce) používateľské mená, IP adresu, sťažnosti na podvod, ponúkanie cien a históriu výpisov.

·Ochrana legitímnych záujmov tretích strán v súvislosti s občianskoprávnymi spormi, pokiaľ na tento účel neexistuje zákonná povinnosť, ak môžeme oprávnene predpokladať, že je potrebné sprístupniť údaje takýmto tretím stranám, aby sa zabránilo bezprostredným nevýhodám.

·Prevencia, odhaľovanie, zmierňovanie a vyšetrovanie podvodov, narušení bezpečnosti a iných zakázaných alebo nezákonných činností vrátane vyhodnotenia zodpovedajúcich rizík (napr. Prostredníctvom použitia captchas alebo telefónneho čísla uloženého na vašom 1Bazar účte na dvojfaktorovú autentifikáciu), pokiaľ neexistujú je zákonnou povinnosťou v tomto zmysle.

·Monitorovanie a zlepšovanie informačnej bezpečnosti našich Služieb, pokiaľ na tento účel neexistuje zákonná povinnosť.

·Vykonávanie kontrol totožnosti, úverovej bonity a iných finančných kontrol, hodnotenie žiadostí a porovnávanie informácií na účely presnosti a overovania.

·Automatické filtrovanie a v prípade potreby manuálna kontrola správ odosielaných prostredníctvom našich nástrojov na zasielanie správ s cieľom zabrániť podvodným alebo podozrivým činnostiam alebo porušeniu našej užívateľskej zmluvy alebo iných pravidiel a politík vrátane presadzovania zákazu nákupu a predaja mimo 1Bazar.

·Poskytovanie funkcií pre používateľov, ktoré uľahčujú alebo uľahčujú spracovanie transakcií (napr. Správa niekoľkých dodacích adries).

·Analýza a zlepšenie služieb od členov rodiny spoločností 1Bazar, napr. Kontrola informácií od používateľov o blokovaných alebo poškodených stránkach s cieľom identifikovať a vyriešiť problémy a poskytnúť vám lepšiu používateľskú skúsenosť, a to aj ako súčasť vývoja produktu.

·Analýza telefonických rozhovorov s našimi zákazníckymi službami, ktoré sme zaznamenali s vašim súhlasom.

·Reklamy poštou (podľa vašich komunikačných preferencií na vašom 1Bazar účte).

·V rozsahu povolenom platným zákonom bez vášho súhlasu komunikácia s vami prostredníctvom elektronickej pošty (napr. E-mailom) alebo telefonicky s cieľom ponúknuť poukazy, zľavy a špeciálne ponuky, vykonávať prieskumy verejnej mienky a prieskumy a informovať vás o našich službách (podľa vaše komunikačné preferencie na vašom 1Bazar účte).Ak si neželáte dostávať marketingové oznámenia od nás, môžete sa tiež odhlásiť kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý ste dostali alebo zaslaním informácie na admin@1Bazar.sk. Z technických dôvodov môže implementácia trvať niekoľko dní.

·Upozornenia týkajúce sa propagačných akcií a informácií o našich službách po prihlásení na váš účet alebo v časti Moje správy v Mojom 1Bazar (podľa vašich preferencií v komunikácii na vašom 1Bazar účte).

·Pre používateľov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Prispôsobenie, meranie a zlepšovanie našej a tretej strany inzercie v našich online ponukách, online ponuky iných rodinných príslušníkov spoločnosti 1Bazar alebo tretích strán.

·Prispôsobenie obsahu stránky na zobrazenie položiek a služieb, ktoré by sa vám mohli páčiť, na základe vykonaných akcií.

·Vyhodnotenie kvality a úspechu našich e-mailových marketingových kampaní (napr. Analýzou otvárania a mier kliknutí).

·Posúdenie stavu služby (napr. Na základe informácií o sledovaní, ak predajcovia používajú prepravné štítky od poskytovateľov prepravy prostredníctvom 1Bazar alebo poskytujú sledovacie čísla).

·Ponuka partnerských a bonusových programov, spoločná značka kreditných kariet.

·Poskytovanie zdieľaného obsahu a služieb (napríklad registrácia služieb, spracovanie transakcií a služby zákazníkom) s rodinnými príslušníkmi spoločnosti 1Bazar alebo spolupracujúcimi poskytovateľmi platobných služieb.

·Začatie, príprava a vykonanie akvizície spoločnosti, napr. V prípade zlúčenia s inou spoločnosťou alebo prevzatia inou spoločnosťou. Ak dôjde k takejto udalosti, budeme požadovať, aby zlúčený subjekt dodržiaval toto oznámenie o ochrane osobných údajov používateľa, pokiaľ ide o vaše osobné údaje. V prípade, že vaše osobné údaje budú spracované na akýkoľvek účel, ktorý nie je uvedený v tomto upozornení o ochrane osobných údajov používateľa, budete o tom informovaní vopred o spracovaní vašich údajov na tento nový účel.

·Uplatňovanie alebo obrana proti právnym nárokom vrátane tých, ktoré uplatňuje jeden užívateľ 1Bazar proti inému používateľovi 1Bazar.

V prípade potreby odovzdáme vaše osobné údaje spracovateľom a nasledujúcim príjemcom na jeden alebo niekoľko vyššie uvedených účelov:

·Externí poskytovatelia služieb

·Ostatní používatelia 1Bazar

·Donucovacie orgány, súdy, vládne agentúry alebo verejné orgány, medzivládne alebo nadnárodné orgány

·Tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní

·Poskytovatelia platobných služieb vrátane skupiny spoločností PayPal Inc.

·Úverové agentúry alebo kancelárie (napr. Informácie o oneskorení platieb, o zlyhaní platieb alebo o iných nezrovnalostiach, ktoré môžu súvisieť s vašou kreditnou správou)

·Ostatné spoločnosti v súvislosti s akvizíciou spoločnosti

·Účastníci programu 1Bazar VeRO v prípade vyšetrovania podvodu, porušovania práv duševného vlastníctva, pirátstva alebo iného protiprávneho konania, ak podľa vlastného uváženia považujeme vyšetrovanie takéhoto incidentu za potrebné alebo užitočné. V takýchto prípadoch poskytneme účastníkovi programu 1Bazar VeRO meno, adresu, mesto, PSČ, krajinu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti a zaväzujeme účastníka na základe celosvetovej dohody o mlčanlivosti o zaobchádzaní s údaje ako dôverné

Informácie o vašom práve namietať proti spracovaniu založené na našich oprávnených záujmoch nájdete nižšie v časti Práva ako subjekt údajov a s ohľadom na používanie súborov cookie a podobných technológií nižšie v časti Súbory cookie a podobné technológie.

5.5 S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na tieto účely:

·Pre používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP): Prispôsobenie, meranie a zlepšovanie našej a tretej strany inzercie v našich online ponukách, online ponuky iných rodinných príslušníkov spoločnosti 1Bazar alebo tretích strán.

·Marketingová komunikácia prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty (ako je e-mail alebo SMS), vrátane komunikácie s inými rodinnými príslušníkmi spoločnosti 1Bazar alebo tretími stranami, pokiaľ nie je táto komunikácia povolená bez vášho súhlasu podľa platných právnych predpisov.

·Spracovanie vašich presných údajov o polohe za účelom poskytovania služieb založených na polohe

·Spracúvanie vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu, ktorý ste poskytli, aby sme my alebo tretie strany mohli umožniť využívanie určitých služieb alebo ich sprístupnenie pre vás.

Informácie o vašom práve odvolať váš súhlas nižšie nájdete v časti Práva ako subjekt údajov a informácie týkajúce sa používania súborov cookie a podobných technológií nižšie v časti Súbory cookie a podobné technológie.

V prípade potreby odovzdáme vaše osobné údaje spracovateľom a nasledujúcim príjemcom na jeden alebo niekoľko vyššie uvedených účelov:

·Externí poskytovatelia služieb

·Ďalšie tretie strany, s ktorými sme partnerom, aby sme vám ponúkli konkrétne služby (ako je opísané pri zhromažďovaní príslušného súhlasu používateľa)

·Finančné inštitúcie tretích strán, s ktorými spolupracujeme, aby vám ponúkali finančné produkty, aby im poskytovali spoločný obsah a služby (napríklad registráciu, transakcie a zákaznícku podporu).Títo finanční partneri tretej strany použijú vaše osobné údaje na zasielanie marketingových oznámení, iba ak ste požiadali o ich služby

Bez vášho súhlasu neposkytneme vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové alebo reklamné účely, ani ich nebudeme predávať ani inak sprístupňovať tretím stranám za poplatok.

5.6 Zdieľanie údajov medzi členmi spoločenstva 1Bazar.

Ako je uvedené vyššie v časti „Osobné údaje z iných zdrojov“, získame tiež prístup k osobným údajom o vás od iných členov rodiny spoločností 1Bazar.To nám predovšetkým umožňuje poskytnúť vám, s vaším súhlasom, ako to vyžaduje zákon, informácie o produktoch a službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, a vylepšiť naše produkty, služby, obsah a reklamu analýzou vášho využívania služieb iných členov rodiny spoločností 1Bazar, najmä porovnaním určitých údajov (napr. ID súborov cookie).Okrem toho nám to umožňuje lepšie predchádzať podvodom, narušeniam bezpečnosti a iným zakázaným alebo nezákonným činnostiam, odhaľovať ich, zmierňovať ich a vyšetrovať, vrátane hodnotenia zodpovedajúcich rizík.Na vyššie uvedené účely poskytneme prístup k osobným údajom o vás ďalším členom rodiny spoločností 1Bazar. Pokiaľ majú ostatní členovia spoločností 1Bazar prístup k vašim osobným údajom.

5.7 Ďalšie informácie týkajúce sa našich platobných služieb pre predajcov

Pokiaľ ide o naše platobné služby pre predajcov v EÚ, dodatočne upozorňujeme, že na 1Bazar sa vzťahuje služobné tajomstvo, ktoré si vyžaduje osobitnú transparentnosť, pokiaľ ide o spracovanie a najmä prenos vašich osobných údajov.Preto vás výslovne upozorňujeme na skutočnosť, že 1Bazar môže v prípade potreby postúpiť vaše osobné údaje dôveryhodným tretím stranám a obchodným partnerom, aby poskytovali naše platobné služby pre predávajúcich, ako je uvedené vyššie v tomto oddiele 5 oznámenia o ochrane osobných údajov používateľa. ,Patria sem najmä nasledujúce tretie strany a obchodní partneri:

·Ostatní poskytovatelia platobných služieb vrátane finančných inštitúcií

·Spoločnosti ponúkajúce finančné produkty, analýzy a bodovanie (napr. Úverové agentúry alebo kancelárie)

·Úrady, agentúry a iné vládne orgány (napr. Na boj proti podvodom)

·Audítori a iní odborní poradcovia

O naše platobné služby pre predajcov v EÚ môžete požiadať kompletný zoznam všetkých poskytovateľov a obchodných partnerov tretích krajín tým, že nás budete kontaktovať.

5.8 Automatizované rozhodovanie

Používame technológie, ktoré sa považujú za automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.Nebudeme s vami robiť žiadne automatizované rozhodnutia, ktoré by vás významne ovplyvnili, pokiaľ také rozhodnutie nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami, nezískali sme Váš súhlas, alebo nie sme od príslušných právnych predpisov povinní takéto použitie používať. technológie. Informácie o vašom práve namietať proti tomuto spracovaniu vašich údajov nájdete nižšie v časti Práva ako dotknutá osoba.

6. Medzinárodné prenosy údajov

Niektorí príjemcovia vašich osobných údajov sa nachádzajú mimo vašej krajiny alebo majú kancelárie v krajinách, kde zákony o ochrane údajov môžu poskytovať inú úroveň ochrany ako zákony vo vašej krajine. Pri prenose osobných údajov týmto príjemcom poskytujeme primerané záruky.

6.1 Prenos údajov členom spoločenstva 1Bazar.

Prenos osobných údajov medzi rôznymi členmi spoločenstva 1Bazar je založený na našich celosvetových zásadách ochrany údajov, ktoré sú záväznými vnútornými predpismi o ochrane údajov (Záväzné podnikové pravidlá, BCR), alebo na základe iných vhodných záruk (napr. Štandardná ochrana údajov) doložky vydané alebo schválené Európskou komisiou (2010/87 / EÚ, 2001/497 / ES alebo 2004/915 / ES).Prostredníctvom našich záväzných firemných pravidiel sa členovia 1Bazar zaväzujú chrániť vaše osobné údaje a dodržiavať povinnosti ochrany údajov.Ďalšie informácie o našich záväzných usmerneniach pre celú spoločnosť a našich zásadách ochrany údajov na celom svete nájdete v 1Bazar Privacy Center. 

7. Doba skladovania a vymazanie

 Vaše osobné údaje budeme ukladať my a naši poskytovatelia služieb v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov v rozsahu potrebnom na účely spracovania stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov používateľa (pozri Účely a právny základ pre spracovanie údajov a kategórie príjemcov).ďalšie informácie o účeloch spracovania).Následne vymažeme vaše osobné údaje v súlade s našimi zásadami uchovávania a vymazávania údajov alebo podnikneme kroky na správne vykreslenie anonymných údajov, pokiaľ nie sme zo zákona povinní uchovávať vaše osobné údaje dlhšie (napr. Na daňové, účtovnícke alebo audítorské účely).V Európe sú lehoty uchovávania spravidla medzi 6 a 10 rokmi (napr. V prípade zmlúv, oznámení a obchodných listov).Pokiaľ je to právne prípustné alebo požadované, obmedzujeme spracúvanie vašich údajov namiesto ich mazania (napr. Obmedzením prístupu k nim).Platí to najmä v prípadoch, keď možno budeme potrebovať údaje na plnenie zmluvy alebo na uplatnenie alebo ochranu proti právnym nárokom. V týchto prípadoch trvanie obmedzenia spracovania závisí od príslušného zákonného obmedzenia alebo doby uchovávania. Údaje sa vymažú po uplynutí príslušných obmedzovacích alebo retenčných období.

Viac

Konkrétne doby uchovávania osobných údajov sú zdokumentované v našich regionálnych usmerneniach pre uchovávanie údajov. Ako dlho uchovávame osobné údaje, sa môže líšiť v závislosti od služieb, ktoré poskytujeme, a našich právnych záväzkov podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov. Obdobie uchovávania zvyčajne ovplyvňujú tieto faktory:

·Nevyhnutnosť poskytovania našich služieb
Zahŕňa to také veci, ako je uzavretie dohody o používaní s vami, udržiavanie a zlepšovanie výkonnosti našich produktov, udržiavanie našich systémov v bezpečí a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov. Väčšina našich retenčných období sa určuje na základe tohto všeobecného pravidla.

·Osobitné kategórie osobných údajov
Ak uchovávame osobitné kategórie osobných údajov, zvyčajne je vhodná kratšia doba uchovávania.

·Spracovanie
osobných údajov na základe súhlasu Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu (vrátane súhlasu s rozšíreným ukladaním), údaje ukladáme tak dlho, ako je potrebné, aby sme ich mohli spracovať podľa vášho súhlasu.

·Štatutárne, zmluvné alebo iné podobné povinnosti
Zodpovedajúce povinnosti týkajúce sa skladovania môžu vzniknúť napríklad zo zákonov alebo úradných príkazov. Môže byť tiež potrebné uchovávať osobné údaje týkajúce sa prebiehajúcich alebo budúcich právnych sporov. Osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, oznámeniach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným povinnostiam uchovávania v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov.

8. Práva dotknutej osoby

 Ako subjekt údajov máte, s výhradou možných obmedzení podľa vnútroštátneho práva, právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Okrem toho môžete na základe oprávnených záujmov odvolať svoj súhlas a namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov. Sťažnosť môžete podať aj na dozorný orgán.

Viac

Vaše práva podrobne:

·Môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, u nás kedykoľvek. V dôsledku toho už nebudeme môcť v budúcnosti na základe tohto súhlasu spracúvať vaše osobné údaje. Odvolanie súhlasu nemá žiadny vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.

·Máte právo získať prístup na vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Môžete najmä požadovať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, predpokladanom období, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, existencia práva požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov alebo namietať proti takémuto spracovaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, akékoľvek dostupné informácie týkajúce sa zdroja osobných údajov (ak sú) nezískané od vás), existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplných informácií o jeho detailoch. Vaše právo na prístup môže byť obmedzené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

·Máte právo od nás získať bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účel spracovania máte právo na vyplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

·Máte právo získať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo pre založenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov.Právo na vymazanie môže byť obmedzené vnútroštátnym právom.

·Máte právo získať od nás obmedzenie spracovania v takom rozsahu

·správnosť údajov je sporná,

·spracovanie je nezákonné, ale ste proti vymazaniu osobných údajov,

·údaje už nepotrebujeme, ale musíte ich uplatňovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky alebo

·máte námietky proti spracovaniu.

·Máte právo dostávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje inému kontrolórovi („právo na prenosnosť údajov„).

·Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Platí pravidlo, môžete sa obrátiť na orgán dohľadu.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov, máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Platí to aj pre profilovanie. Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov pre takýto marketing, ktoré zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom sa týkajú takéhoto priameho marketingu.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb (napr. Právo na prístup alebo vymazanie) je spravidla bezplatné. Ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä z dôvodu ich opakujúceho sa charakteru, môžeme účtovať primeraný poplatok (nanajvýš naše skutočné náklady) v súlade s platnými zákonnými predpismi alebo odmietnuť spracovanie žiadosti.

Uplatňovanie vašich práv a správa nastavení

Svoje práva ako dotknutá osoba môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných formulárov. Okrem toho nás môžete samozrejme kontaktovať akýmkoľvek iným spôsobom.

Ak chcete zmeniť svoje preferencie týkajúce sa upozornení na 1Bazar (vrátane marketingovej komunikácie), môžete tak urobiť kedykoľvek v časti Môj 1Bazar v časti „Predvoľby komunikácie“. Ak si neželáte dostávať marketingové oznámenia od nás, môžete sa tiež odhlásiť kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý ste dostali. Z technických dôvodov môže implementácia trvať niekoľko dní.Informácie o spôsobe spravovania súborov cookie a preferencií podobných technológií nájdete v nasledujúcej časti Súbory cookie a podobné technológie.

9. Cookies a podobné technológie

 Keď používate naše služby, my a vybrané tretie strany môžeme používať súbory cookie a podobné technológie, aby sme vám poskytli lepší, rýchlejší a bezpečnejší používateľský zážitok alebo aby vám ukázali prispôsobenú reklamu.Cookies sú malé textové súbory, ktoré automaticky vytvorí prehliadač a ktoré sa pri používaní Služieb ukladajú do vášho zariadenia.Podrobné informácie o našom používaní súborov cookie a podobných technológií a o vašich výberoch nájdete v našom upozornení o používaní súborov cookie.

Viac

Naše súbory cookie a podobné technológie majú rôzne funkcie:

·Môže byť technicky nevyhnutné na poskytovanie našich služieb

·Pomáhajú nám technicky optimalizovať naše služby (napr. Sledovanie chybových správ a časy načítania)

·Pomáhajú nám vylepšiť používateľské prostredie (napr. Uložiť veľkosť písma a zadané údaje formulára)

·Umožňujú vám zobrazovať relevantnejšie reklamy

Používame cookies a podobné technológie, ktoré zostávajú na vašom zariadení, iba ak je váš prehliadač aktívny (cookies relácie), ako aj cookies a podobné technológie, ktoré zostávajú na vašom zariadení dlhšie (trvalé cookies).Ak je to možné, prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k našim cookies a podobným technológiám.Jedinečný identifikátor zaisťuje, že k údajom súborov cookie máme prístup iba my a / alebo vybrané tretie strany.

Váš výber týkajúci sa cookies

Ak to vaše zariadenie podporuje, môžete zakázať používanie súborov cookie a podobných technológií.Nastavenia súborov cookie môžete spravovať v nastaveniach prehliadača alebo zariadenia.Okrem toho sa môžete rozhodnúť, či môžeme na zobrazovanie personalizovaných reklám použiť súbory cookie a podobné technológie:

·Ak chcete spravovať nastavenia týkajúce sa používania súborov cookie prvej strany (a podobných technológií) na účely súvisiace s reklamou, prejdite na stránku AdChoice – Predvoľby inzercie 1Bazar(k tejto stránke môžete tiež pristupovať priamo prostredníctvom odkazu v príslušná reklama alebo päta našej webovej stránky)

·Informácie o súboroch cookie tretích strán (a podobných technológiách) súvisiacich s reklamou a o tom, ako zabrániť ich použitiu, nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

·www.1Bazar.sk

·Používatelia v Európskom hospodárskom priestore (EHP) môžu tiež používať reklamu a súvisiace preferencie a určuje, do akej miery súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov na reklamné účely prostredníctvom súborov cookie (a podobných technológií).

Ak sa rozhodnete, že nebudeme spracovávať vaše osobné údaje na reklamné účely prostredníctvom súborov cookie (a podobných technológií), neznamená to, že vám nebudeme zobrazovať reklamy.Znamená to jednoducho, že tieto reklamy pre vás nebudú personalizované pomocou súborov cookie prvej strany alebo tretích strán, webových majákov alebo podobných technológií.

10. Bezpečnosť údajov

 Vaše osobné údaje chránime technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami, aby sme minimalizovali riziká spojené so stratou údajov, zneužitím, neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením a pozmenením.Na tento účel používame napríklad brány firewall a šifrovanie údajov, ako aj obmedzenia fyzického prístupu pre naše dátové centrá a autorizačné kontroly prístupu k údajom.

11. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa ochrany údajov

Táto časť obsahuje dôležité doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s využívaním našich služieb vrátane informácií o tom, či ste povinní poskytnúť osobné údaje.

Viac

Čo sa stane, keď zdieľate svoje osobné údaje na našich stránkach alebo v aplikáciách?

Ostatní používatelia majú prístup k informáciám, ktoré zdieľate na 1Bazar alebo ktoré poskytujete ostatným používateľom.Ostatní používatelia môžu napríklad vidieť vaše ponuky, nákupy, položky na predaj, uložené záujmy, predajcov a vyhľadávania, výklady, spätnú väzbu, hodnotenia, recenzie produktov a súvisiace komentáre.Ostatní používatelia môžu tiež vidieť informácie, ktoré ste sa rozhodli zdieľať vo svojom profile.

Ak používate naše služby, vaše verejné ID používateľa sa môže zobraziť a sprístupniť verejnosti a priradiť ku všetkým vašim verejným aktivitám 1Bazar. Oznámenia zaslané ostatným používateľom o podozrivej aktivite a porušenia oznámenia na našich stránkach sa môžu týkať vášho verejného ID používateľa a konkrétnych položiek.Ak teda použijete používateľské meno, ktoré vás umožňuje inou identifikáciou, títo ostatní môžu byť schopní identifikovať vaše 1Bazar aktivity.

Kvôli ochrane vašich osobných údajov povoľujeme iba obmedzený prístup ku kontaktným, prepravným a finančným informáciám iných používateľov, ak je to potrebné na uľahčenie vašich transakcií a zhromažďovanie platieb.Ak sa však používatelia zúčastňujú na transakcii, majú k sebe navzájom prístup, meno, ID používateľa, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné a dodacie informácie.

Vaše povinnosti týkajúce sa informácií o transakciách, ktoré dostanete prostredníctvom 1Bazar

Keď dokončíte transakciu s iným používateľom (alebo bola transakcia zrušená, neúspešná alebo následne zrušená), poskytneme vám osobné údaje druhého používateľa (napríklad meno, meno používateľa, e-mailovú adresu, kontaktné informácie, informácie o dodaní a fakturácii). ).Nezávislí od nás ste správcom týchto údajov a ste zodpovední za akékoľvek spracovanie.

Pokiaľ nebudete konať výlučne pre osobné účely, odporúčame vám vysvetliť svoje činnosti spracovania údajov vo svojom oznámení o ochrane osobných údajov a chrániť súkromie ostatných používateľov.Ako predajca musíte v každom prípade dodržiavať platné zákony o ochrane údajov a najmä chrániť práva ostatných používateľov ako dotknutých osôb, napr. Dať im príležitosť na prístup k osobným údajom, ktoré zhromaždíte, a požadovať ich vymazanie.

Osobné údaje, ku ktorým máte prístup, môžete používať iba na účely súvisiace s transakciami 1Bazar alebo na iné Služby ponúkané prostredníctvom 1Bazar (napr. Zasielanie, sťažnosti na podvody a komunikáciu medzi členmi) a na účely výslovne odsúhlasené spoločnosťou používateľ, ktorého sa údaje týkajú.Používanie osobných údajov iných používateľov, ku ktorým máte prístup na akýkoľvek iný účel, predstavuje porušenie našej užívateľskej zmluvy.

Osobné údaje týkajúce sa tretích strán

Ak nám poskytnete osobné údaje týkajúce sa inej osoby, musíte získať súhlas tejto osoby alebo sprístupnenie údajov nám musí byť inak právne prípustné.Musíte informovať druhú osobu o tom, ako spracúvame osobné údaje v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov používateľa.

Filtrovanie správ odosielaných prostredníctvom našich nástrojov na odosielanie správ

Správy odosielané prostredníctvom našich nástrojov na odosielanie správ automaticky filtrujeme podľa určitých kritérií av prípade potreby manuálne kontrolujeme nápadné správy.Tieto správy sú najskôr prijaté a potom odoslané ďalej príjemcovi.Všetky správy sa automaticky filtrujú podľa určitých kritérií.V prípade potreby sú naše zákaznícke služby ručne skontrolované viditeľné správy.V prípade porušenia si vyhradzujeme právo zablokovať prenos správy a obmedziť funkcie nákupu a predaja vášho účtu 1Bazar alebo zablokovať váš účet 1Bazar.

Je to ochrana legitímnych záujmov, ako je ochrana pred podvodnými alebo podozrivými aktivitami (napr. Spam, vírusy, phishing alebo iné nezákonné činnosti) alebo presadzovanie našej dohody o používateľovi a našich ďalších pravidiel a politík(napr. Nezákonného a iného zakázaného obsahu) vrátane, ale nie obmedzené na presadzovanie zákazu nákupu a predaja mimo 1Bazar.

Ste povinní nám poskytnúť svoje osobné údaje?

Niektoré z osobných údajov, ktoré nám poskytnete (napr. Údaje, podľa ktorých vás môžeme identifikovať), sú povinné uzavrieť zmluvu o používateľovi a dohodu o platobných službách.Poskytovanie akýchkoľvek iných osobných údajov je dobrovoľné, ale môže byť potrebné pre použitie našich služieb, ako sú údaje o ponukách, nákupoch a predaji na dokončenie transakcie.

Ochrana osobných údajov pre deti

Naše služby nie sú určené deťom.Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od používateľov, ktorí sa považujú za deti podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov.Podľa našej užívateľskej zmluvy nemôžu deti používať naše služby.

Zostaňte prihlásení

Keď sa prihlásite do svojho účtu v našich službách, poskytujeme vám možnosť zostať prihlásení na svoj účet určitý čas.Ak používate verejný alebo zdieľaný počítač, odporúčame vám, aby ste sa nerozhodli zostať prihlásení. Vy alebo iný používateľ počítača / prehliadača, do ktorého ste sa prihlásili, budete môcť zobraziť a získať prístup k väčšine častí účtu a prijať určité konkrétne akcie počas tohto podpísaného obdobia bez ďalšieho povolenia.Medzi konkrétne akcie a činnosti účtu, ktoré môžete vykonať vy alebo iný používateľ tohto počítača / prehliadača, patria:

·Navrhnite, kúpte alebo ponúknite položku

·Vyskúšajte alebo pridajte položky do košíka

·Nákup položky pomocou služby PayPal pomocou rýchlejšej platby (ak je vo vašom účte povolená)

·Zobraziť hlavičky aktivity

·Zobraziť stránku Môj 1Bazar

·Zobraziť alebo upraviť zoznam sledovaných položiek alebo podrobnosti objednávky

·Zobraziť stránku profilu

·Odosielajte správy členom

·Vykonajte popredajné činnosti, ako napríklad opustenie spätnej väzby, zrušenie objednávok, požadovanie vrátenia tovaru alebo zadanie reklamácie

Ak sa pokúsite zmeniť heslo, ID používateľa, aktualizovať akékoľvek ďalšie informácie o účte alebo sa pokúsite vykonať inú aktivitu účtu, ako sú uvedené vyššie, môže byť potrebné zadať heslo.

Svoju prihlásenú reláciu môžete zvyčajne ukončiť odhlásením a / alebo vymazaním súborov cookie. Ak máte povolené určité nastavenia ochrany osobných údajov prehliadača, vaše zatvorenie prehliadača môže ukončiť aj podpísanú reláciu.Ak používate verejný alebo zdieľaný počítač, mali by ste sa odhlásiť a / alebo vymazať súbory cookie, keď skončíte s používaním našich služieb na ochranu svojho účtu a vašich osobných údajov.

Predchádzajúce zásady ochrany osobných údajov

Predchádzajúce zásady ochrany osobných údajov (revidované 1. mája 2018 a platné pre existujúcich používateľov do 29. júla 2019)

Spoločnosť 1Bazar sa zaväzuje chrániť vaše súkromie.Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje náš zber, použitie, sprístupnenie, uchovávanie a ochranu vašich osobných údajov.

Rozsah

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky webové stránky, aplikácie, služby alebo nástroje 1Bazar (ďalej len „služby“), na ktoré sa odkazuje na toto upozornenie, bez ohľadu na to, ako k nim pristupujete alebo ich používate, a to aj prostredníctvom mobilných zariadení.

Ďalšie informácie: Rozsah

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky webové stránky, aplikácie, služby alebo nástroje 1Bazar (ďalej len „služby“), na ktoré sa odkazuje na toto upozornenie, bez ohľadu na to, ako k nim pristupujete alebo ich používate, a to aj prostredníctvom mobilných zariadení.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje aj na poskytovanie služieb 1Bazar prostredníctvom webovej stránky, aplikácie, služby alebo nástroja ktoréhokoľvek partnera 1Bazar, na ktorý sa odkazuje a kde sú vaše záznamy a ich obsah zverejňované alebo inzerované v súlade s podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť tak, že na túto stránku zverejníme zmenenú verziu vrátane dátumu nadobudnutia účinnosti zmenenej verzie.Akékoľvek významné zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov oznámime prostredníctvom strediska správ 1Bazar alebo prostredníctvom e-mailu.

Zhromažďujeme osobné informácie

Čo sú osobné informácie?

Osobné informácie sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať podľa identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzický, fyziologický, genetický , duševnej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Za osobné údaje nepovažujeme informácie, ktoré boli anonymizované alebo agregované, takže už nie je možné použiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby, či už v kombinácii s inými informáciami alebo inak.

Pri používaní našich služieb od vás zhromažďujeme osobné informácie.

Viac informácií: Zhromažďujeme osobné informácie

Zhromažďujeme osobné informácie od vás a všetkých zariadení (vrátane mobilných zariadení), ktoré používate, keď: používate naše služby, zaregistrujte sa u nás, poskytnite nám informácie vo webovom formulári, aktualizujte alebo pridajte informácie do svojho účtu, zúčastnite sa komunity diskusný rozhovor na tabuli, alebo ak s nami inak korešpondujete.

Niektoré z týchto osobných údajov, napríklad spôsob, ako vás identifikovať, je potrebné uzavrieť v našej používateľskej zmluve.Poskytovanie všetkých ostatných osobných údajov je dobrovoľné, ale môže byť potrebné na využívanie našich služieb, ako sú informácie o ponukách, nákupe alebo predaji potrebné na uzavretie transakcie.

Môžeme tiež zhromažďovať osobné informácie z iných zdrojov, ako je opísané nižšie.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní našich služieb alebo pri registrácii u nás

·Identifikačné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, keď sa u nás zaregistrujete na účet

·Ponúkanie, nákup alebo predaj informácií, ktoré poskytnete počas transakcie alebo iného obsahu založeného na transakciách, ktorý generujete alebo ktorý je prepojený s vaším účtom v dôsledku transakcie, ktorej sa zúčastňujete

·Iný obsah, ktorý generujete alebo ktorý je prepojený s vaším účtom (napríklad pridávanie položiek do košíka, pridávanie položiek do zoznamu sledovaných položiek, vytváranie kolekcií a sledovanie ďalších kolekcií a predajcov)

·Finančné informácie (napríklad čísla kreditných kariet alebo bankových účtov) v súvislosti s transakciou

·Poštovné, fakturácia a ďalšie informácie použité na nákup alebo odoslanie položky, ako aj v prípade, že sa poštové služby poskytujú prostredníctvom jedného z našich programov, informácie potrebné na colné odbavenie (napríklad daňové identifikačné číslo alebo iné identifikačné čísla) a príslušné poštové informácie (napr. ako sledovacie čísla a aktualizácie sledovania)

·V niektorých prípadoch, keď používate naše Služby, môžete uviesť vek, pohlavie, záujmy a obľúbené položky

·Môžete nám tiež poskytnúť ďalšie informácie prostredníctvom webového formulára, aktualizáciou alebo pridaním informácií k svojmu účtu, prostredníctvom vašej účasti na komunitných diskusiách, komunikáciách medzi členmi, chatoch, riešení sporov alebo ak s nami inak komunikujete o našich službách.

·Dodatočné informácie, ktoré podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov požadujeme alebo máme povolenie zhromažďovať a spracúvať s cieľom overiť alebo identifikovať vás alebo overiť informácie, ktoré sme zhromaždili

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky, keď používate naše služby alebo sa zaregistrujete na účet u nás

·Zhromažďujeme informácie o vašej interakcii s našimi službami, vašich preferenciách inzercie a vašej komunikácii s nami.Toto sú informácie, ktoré dostávame zo zariadení (vrátane mobilných zariadení), ktoré používate pri prístupe k našim službám.Tieto informácie môžu zahŕňať nasledujúce: ID zariadenia alebo jedinečný identifikátor, typ zariadenia, ID pre reklamu a jedinečný token zariadenia

·Informácie o polohe vrátane informácií o polohe z vášho mobilného zariadenia.Majte na pamäti, že väčšina mobilných zariadení vám umožňuje ovládať alebo deaktivovať používanie služieb určovania polohy ľubovoľnou aplikáciou na vašom mobilnom zariadení v ponuke nastavení zariadenia

·Informácie o počítači a pripojení, ako sú štatistické údaje o zobrazeniach stránok, návštevnosť na az webových stránok, adresa URL sprostredkovania, údaje o reklame, vaša adresa IP, história prehliadania a informácie o webovom denníku.

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a podobných technológií

·Používame cookies, webové majáky, jedinečné identifikátory a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o navštívených stránkach, odkazoch, na ktoré kliknete, a ďalších akciách, ktoré podniknete pri používaní našich služieb, v rámci nášho reklamného alebo e-mailového obsahu.

·Viac informácií o našom používaní týchto technológií ao tom, ako ich ovládať, nájdete v časti Súbory cookie a podobné technológie

Osobné údaje získané z iných zdrojov

·Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, dopĺňame o informácie získané od tretích strán a pridávame ich k informáciám o vašom účte.Zhromažďujeme a používame napríklad demografické a iné informácie, ktoré sú verejne dostupné v príslušnej jurisdikcii, ďalšie kontaktné informácie, informácie o úverovej kontrole a informácie z úverových agentúr, ako to umožňujú príslušné vnútroštátne právne predpisy.

·Sociálne médiá: Umožňujeme vám zdieľať informácie so stránkami sociálnych médií alebo používať stránky sociálnych médií na vytvorenie účtu alebo na prepojenie účtu s príslušnou stránkou sociálnych médií.Tieto stránky sociálnych médií nám môžu poskytnúť automatický prístup k určitým osobným údajom, ktoré o vás uchovávajú (napr. K obsahu, ktorý si prezeráte, k obsahu, ktorý sa vám páči, ak informáciám o reklamách, ktoré sa vám zobrazili alebo na ktoré ste klikli atď.).Ak nám poskytnete prístup na akúkoľvek webovú stránku s videoobsahom, súhlasíte s tým, že môžeme vaše videozáznamy zdieľať s webovými stránkami sociálnych médií tretích strán alebo získať informácie o ich sledovaní videa najmenej dva roky alebo dovtedy, kým nezrušíte autorizáciu. alebo odkaz na stránku sociálnych médií.Kontrolujete osobné údaje, ku ktorým nám máte prístup, prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov na príslušnej stránke sociálnych médií a oprávnení, ktoré nám dávate, keď nám udeľujete prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávajú príslušné stránky sociálnych médií.Priradením účtu spravovaného webom sociálnych médií k vášmu účtu a oprávnením nás na prístup k týmto informáciám súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a uchovávať informácie poskytované týmito sociálnymi médiami v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.Môžeme tiež používať doplnky alebo iné technológie z rôznych stránok sociálnych médií.Ak kliknete na odkaz poskytnutý prostredníctvom doplnku pre sociálne médiá, dobrovoľne nadviazate spojenie s danou stránkou sociálnych médií Priradením účtu spravovaného webom sociálnych médií k vášmu účtu a oprávnením nás na prístup k týmto informáciám súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a uchovávať informácie poskytované týmito sociálnymi médiami v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.Môžeme tiež používať doplnky alebo iné technológie z rôznych stránok sociálnych médií.Ak kliknete na odkaz poskytnutý prostredníctvom doplnku pre sociálne médiá, dobrovoľne nadviazate spojenie s danou stránkou sociálnych médií Priradením účtu spravovaného webom sociálnych médií k vášmu účtu a oprávnením nás na prístup k týmto informáciám súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a uchovávať informácie poskytované týmito sociálnymi médiami v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.Môžeme tiež používať doplnky alebo iné technológie z rôznych stránok sociálnych médií.Ak kliknete na odkaz poskytnutý prostredníctvom doplnku pre sociálne médiá, dobrovoľne nadviazate spojenie s danou stránkou sociálnych médií

·Ak nám poskytnete osobné informácie o niekom inom, musíte tak urobiť iba so súhlasom tejto osoby.Mali by ste ich informovať o tom, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a uchovávame ich osobné informácie v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov

Ako používame vaše osobné informácie

 Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zdokonaľovanie našich služieb, poskytovanie osobných skúseností na našich stránkach, kontaktovanie vás o vašom účte a našich službách, poskytovanie služieb zákazníkom, poskytovanie personalizovanej reklamy a marketingu a zisťovanie, predchádzanie, zmierňovať a vyšetrovať podvodné alebo nezákonné činnosti.

Viac informácií: Ako používame vaše osobné informácie

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, používame na rôzne obchodné účely a podľa rôznych právnych základov spracovania.Toto je zhrnutie toho, ako a podľa akých právnych základov využívame vaše osobné informácie.

Vaše osobné údaje používame na splnenie zmluvy s vami a na poskytovanie našich služieb, na splnenie našich právnych povinností, ochranu vášho zásadného záujmu alebo podľa potreby pre verejné blaho.Toto zahŕňa:

·Poskytovať spracovanie platieb a správu účtu, prevádzkovať, merať a zlepšovať naše služby, udržiavať naše služby bezpečné, bezpečné a funkčné a prispôsobovať obsah stránok, ktorý obsahuje položky a služby, ktoré by sa vám mohli páčiť v reakcii na akcie, ktoré podniknete

·Aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s vaším účtom, riešiť problémy s účtom, vyriešiť spor, vyberať dlžné poplatky alebo peniaze alebo podľa potreby poskytnúť zákaznícky servis

·Keď vás kontaktujeme na účely uvedené vyššie, môžeme vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, SMS / textových správ, poštovej pošty a prostredníctvom oznámení o mobilnej tlači

·Pri telefonickom kontakte s cieľom zaistiť efektívnosť môžeme používať automaticky vytáčané alebo vopred zaznamenané hovory a textové správy, ako je to opísané v našej užívateľskej zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi.Môžu sa účtovať sadzby za správy a údaje

·Poskytovať ďalšie služby, o ktoré ste požiadali, ako je opísané pri zhromažďovaní informácií

·Všeobecné informácie o polohe používame na poskytovanie služieb založených na polohe (ako je reklama, výsledky vyhľadávania a iný prispôsobený obsah)

·Na zabránenie, odhaľovanie, zmierňovanie a vyšetrovanie podvodov, narušení bezpečnosti alebo iných potenciálne zakázaných alebo nezákonných činností

·Aby sme presadili našu používateľskú zmluvu, toto upozornenie o ochrane osobných údajov alebo iné pravidlá a monitorovali obmedzenia ponúk na nákup alebo predaj mimo 1Bazar a komunikácie medzi členmi z dôvodu porušenia našich pravidiel alebo platných zákonov

Vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, ak vaše práva a slobody neprevyšujú tieto záujmy.Zaviedli sme kontroly na vyváženie našich záujmov s vašimi právami.To zahŕňa:

·Zlepšiť naše služby, napríklad skontrolovaním informácií súvisiacich so zastavenými alebo poškodenými stránkami, s ktorými sa stretávajú používatelia, čo nám umožňuje identifikovať a opraviť problémy a poskytnúť vám lepšiu skúsenosť

·Prispôsobte, zmerajte a vylepšite našu reklamu na základe vašich preferencií prispôsobenia reklamy

·Kontaktujte nás e-mailom alebo poštou, aby sme vám mohli ponúknuť kupóny, zľavy a špeciálne akcie, ankety o vaše názory prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov a informovať vás o našich službách v súlade s platnými zákonmi.

·Obráťte sa na vás v záležitostiach verejnej politiky alebo iných aktuálnych udalostiach týkajúcich sa vašej schopnosti využívať naše služby.Mohlo by to zahŕňať pozvanie na vstup do petície, písanie listov, volanie alebo iný druh kampaní týkajúcich sa verejnej politiky

·Poskytujte cielený marketing, aktualizácie služieb a propagačné ponuky na základe vašich preferencií komunikácie

·Zmerajte výkonnosť našich e-mailových marketingových kampaní (napr. Analýzou mier otvorených a kliknutí)

·Zmerajte výkonnosť predajcov (napr. Pomocou informácií o sledovaní zásielok, ktoré predajcovia a poskytovatelia dodávok odosielajú alebo poskytujú prostredníctvom 1Bazar)

·Monitorujte a zlepšujte informačnú bezpečnosť našich stránok a mobilných aplikácií

S vašim súhlasom môžeme vaše osobné údaje použiť na:

·Poskytujeme marketing prostredníctvom telefonických hovorov, SMS alebo textových správ

·Poskytnite vám marketing od iných rodinných príslušníkov spoločnosti 1Bazar.

·Poskytujeme marketing od tretích strán

·Prispôsobte reklamy tretích strán, ktoré sa môžu zobraziť na webových stránkach tretích strán

·Na poskytovanie služieb založených na polohe použite svoju presnú geografickú polohu

·Používajte svoje citlivé osobné informácie na uľahčenie transakcií v určitých kategóriách

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Môžeme používať technológie považované za automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.Nebudeme s vami robiť automatické rozhodnutia, ktoré by vás významne ovplyvnili, pokiaľ také rozhodnutie nie je potrebné ako súčasť zmluvy, ktorú máme s vami, nemáme váš súhlas alebo pokiaľ nie sme zo zákona povinní používať takúto technológiu.

Vaše voľby týkajúce sa spôsobu použitia vašich osobných údajov

Máte na výber, ako použijeme vaše osobné údaje na komunikáciu s vami, na zasielanie marketingových informácií, ako vám poskytujeme prispôsobenú a relevantnú reklamu a či chcete zostať prihlásení na svoj účet.

Viac informácií: Vaše voľby týkajúce sa spôsobu použitia vašich osobných údajov

Predvoľby komunikácie

Svoje predvoľby e-mailovej komunikácie môžete ovládať v časti Moja 1Bazar v časti Predvoľby komunikácie.Tam tiež môžete ovládať nastavenie predvolieb komunikácie medzi členmi a zvoliť, ktoré informačné bulletiny a propagačné akcie chcete dostávať.

Marketing

Ak si neželáte dostávať marketingové komunikácie od nás, môžete sa odhlásiť prostredníctvom odkazu v e-maile, ktorý ste dostali, zmeniť svoje komunikačné preferencie v rámci môjho 1Bazar, uviesť svoje komunikačné preferencie pomocou metódy opísanej v priamej komunikácii od nás alebo nás kontaktovať ako popísané v časti Kontaktujte nás nižšie.Nezabúdajte, že vaše osobné informácie nepredávame, neprenajímame ani inak nezverejňujeme tretím stranám na ich marketingové účely bez vášho súhlasu.

Reklama

Ak sa nechcete zúčastniť na našich programoch na prispôsobenie reklamy, môžete sa odhlásiť podľa pokynov uvedených v príslušnej reklame alebo prostredníctvom programov opísaných v našom oznámení o používaní súborov cookie. Účinkom neúčasti bude zastavenie personalizovanej reklamy, stále však umožní zhromažďovanie osobných údajov, ako je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvedené inak.Nepovoľujeme tretím stranám sledovať alebo zhromažďovať vaše osobné informácie na našich stránkach pre svoje vlastné reklamné účely bez vášho súhlasu.

Zostaňte prihlásení

Keď sa prihlásite do svojho účtu v našich službách, poskytujeme vám možnosť zostať prihlásení na svoj účet určitý čas.Ak používate verejný alebo zdieľaný počítač, odporúčame vám, aby ste sa nerozhodli zostať prihlásení. Vy alebo iný používateľ počítača / prehliadača, do ktorého ste sa prihlásili, budete môcť zobraziť a získať prístup k väčšine častí účtu a prijať určité konkrétne akcie počas tohto podpísaného obdobia bez ďalšieho povolenia.Medzi konkrétne akcie a činnosti účtu, ktoré môžete vykonať vy alebo iný používateľ tohto počítača / prehliadača, patria:

·Navrhnite, kúpte alebo ponúknite položku

·Vyskúšajte alebo pridajte položky do košíka

·Nákup položky pomocou služby PayPal pomocou rýchlejšej platby (ak je vo vašom účte povolená)

·Zobraziť hlavičky aktivity

·Zobraziť stránku Môj 1Bazar

·Zobraziť alebo upraviť zoznam sledovaných položiek alebo podrobnosti objednávky

·Zobraziť stránku profilu

·Odosielajte správy členom

·Vykonajte popredajné činnosti, ako napríklad opustenie spätnej väzby, zrušenie objednávok, požadovanie vrátenia tovaru alebo zadanie reklamácie

Ak sa pokúsite zmeniť heslo, ID používateľa, aktualizovať akékoľvek ďalšie informácie o účte alebo sa pokúsite vykonať inú aktivitu účtu, ako sú uvedené vyššie, môže byť potrebné zadať heslo.

Svoju prihlásenú reláciu môžete zvyčajne ukončiť odhlásením a / alebo vymazaním súborov cookie. Ak máte povolené určité nastavenia ochrany osobných údajov prehliadača, vaše zatvorenie prehliadača môže ukončiť aj podpísanú reláciu.Ak používate verejný alebo zdieľaný počítač, mali by ste sa odhlásiť a / alebo vymazať súbory cookie, keď skončíte s používaním našich služieb na ochranu svojho účtu a vašich osobných údajov.

Spôsoby prístupu, kontroly a opravy osobných údajov

 Rešpektujeme vaše právo na prístup, opravu, vyžiadanie vymazania alebo požiadavku obmedzenia nášho použitia vašich osobných údajov, ako to vyžaduje platné právo.Taktiež podnikáme kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, boli presné a aktuálne.

·Máte právo vedieť, aké osobné informácie o vás uchovávame

·Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte

·Ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich aktualizáciu

·Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov

·Môžete tiež požiadať, aby sme vymazali alebo obmedzili spôsob, akým využívame vaše osobné informácie, ale toto právo je stanovené platnými zákonmi a môže mať vplyv na váš prístup k niektorým z našich Služieb.

Ďalšie informácie: Spôsoby prístupu, kontroly a opravy osobných údajov

Prístup, oprava a vymazanie vašich osobných údajov

Po prihlásení sa do svojho účtu si môžete zobraziť, skontrolovať a zmeniť väčšinu svojich osobných údajov.Ak sa zmení alebo nepresná, okamžite aktualizujte svoje osobné údaje.Nezabudnite, že keď zverejníte príspevok, pravdepodobne ho nebudete môcť zmeniť alebo odstrániť.

Budeme rešpektovať všetky zákonné práva, ktoré by ste mohli mať na prístup, úpravu alebo vymazanie vašich osobných údajov.Ak chcete požiadať o prístup a zistiť, či sa môžu účtovať nejaké poplatky, ak to umožňujú príslušné vnútroštátne právne predpisy, kontaktujte nás podľa pokynov v časti Kontaktujte nás nižšie.Ak máte zákonné právo požiadať o prístup alebo požiadať o úpravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, môžeme v niektorých prípadoch v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi tento prístup odmietnuť alebo odmietnuť pozmeniť alebo vymazať vaše osobné údaje.

Ak požadujete, aby sme prestali spracúvať niektoré alebo všetky vaše osobné informácie alebo ak ste si vzali svoj súhlas s naším použitím alebo zverejnením vašich osobných údajov na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, nemusíme vám byť schopní poskytnúť všetky Služieb a zákazníckej podpory ponúkanej našim používateľom a autorizovaných na základe tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a našej Užívateľskej zmluvy.

Na základe vašej žiadosti a v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi čo najskôr zrušíme váš účet a odstránime vaše osobné údaje z dohľadu čo najskôr.

Ako by sme mohli zdieľať vaše osobné informácie

 Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť iným členom podnikovej rodiny 1Bazar alebo tretím stranám.Toto zverejnenie môže byť potrebné, aby sme vám poskytli prístup k našim službám, dodržiavali naše zákonné povinnosti, vynútili našu zmluvu o používateľovi, uľahčili naše marketingové a reklamné aktivity alebo zabránili, odhalili, zmiernili a vyšetrili podvodné alebo nezákonné činnosti. v súvislosti s našimi službami.Snažíme sa minimalizovať množstvo osobných údajov, ktoré zverejňujeme, na to, čo je priamo relevantné a potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu.Bez vášho súhlasu nepredávame, neprenajímame ani inak nesprístupňujeme vaše osobné informácie tretím stranám na ich marketingové a reklamné účely.

Viac informácií: Ako by sme mohli zdieľať vaše osobné informácie

Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť nasledujúcim stranám na tieto účely:

Členovia spoločností 1Bazar, ktorí ju môžu používať na:

·Poskytovanie spoločného obsahu a služieb (ako je registrácia, transakcie a podpora zákazníkov)

·Pomôžte odhaľovať, vyšetrovať, zmierňovať a predchádzať potenciálne podvodným a nezákonným činom, porušeniam našej dohody o používateľovi a narušenia bezpečnosti údajov.

·Poskytnite vám prispôsobenú reklamu

·Zlepšujú svoje produkty, stránky, aplikácie, služby, nástroje a marketingovú komunikáciu

·Členovia našej rodinnej skupiny 1Bazar použijú vaše osobné údaje na zasielanie marketingových oznámení, iba ak ste súhlasili s ich prijímaním alebo ak to zákon umožňuje inak.

Poskytovatelia služieb a partneri finančných inštitúcií:

·Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby, služby spracovania platieb, pomáhajú nám pri poskytovaní prispôsobenej reklamy, pomáhajú nám pri prevencii, odhaľovaní, zmierňovaní a vyšetrovaní potenciálne nezákonných činov, porušení našej užívateľskej zmluvy, podvodu a / alebo narušenia bezpečnosti, inkaso účtov, pridružené a odmeňovacie programy, kreditné karty spolu s ostatnými značkami a ďalšie obchodné operácie

·Finančné inštitúcie tretích strán, s ktorými spolupracujeme, aby vám ponúkali finančné produkty, aby im poskytovali spoločný obsah a služby (napríklad registráciu, transakcie a zákaznícku podporu).Títo finanční partneri tretej strany použijú vaše osobné údaje na zasielanie marketingových oznámení, iba ak ste požiadali o ich služby

·Poskytovatelia prepravy tretích strán (napr. DHL, UPS, USPS atď.), S ktorými zdieľame dodaciu adresu, kontaktné informácie a informácie o sledovaní zásielok za účelom uľahčenia doručovania zakúpených položiek a iných komunikácií súvisiacich s doručením

·Poskytovatelia webových stránok, aplikácií, služieb a nástrojov tretích strán, s ktorými spolupracujeme, aby mohli zverejňovať alebo inzerovať vaše záznamy a ich obsah na svojich webových stránkach alebo v ich aplikáciách, službách a nástrojoch.Ak odovzdáme osobné informácie spolu s obsahom vašich záznamov poskytovateľom tretích strán, bude to výlučne na základe dohody obmedzujúcej použitie týchto osobných údajov poskytovateľom tretej strany na spracovanie potrebné na splnenie ich zmluvy s nami a zaviazanie poskytovateľ tretej strany, aby v súvislosti s takýmito údajmi prijal bezpečnostné opatrenia.Poskytovatelia tretích strán nemajú dovolené predávať, prenajímať alebo akýmkoľvek iným spôsobom prenášať osobné informácie uvedené vo vašich zoznamoch na tretie strany

Presadzovanie práva, súdne konania a podľa zákona

·V súlade s našimi zákonnými požiadavkami vynucujte našu zmluvu o používateľovi, odpovedajte na tvrdenia, že záznam alebo iný obsah porušuje práva ostatných alebo chráni práva, majetok alebo bezpečnosť kohokoľvek

·Na orgány činné v trestnom konaní alebo vládne agentúry alebo oprávnené tretie strany v reakcii na overenú žiadosť alebo právny proces týkajúci sa vyšetrovania trestného činu alebo údajného alebo podozrivého nezákonného konania alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá nás, vás alebo iných našich používateľov vystavuje právny záväzok.Zverejníme iba tie informácie, ktoré považujeme za relevantné pre vyšetrovanie alebo vyšetrovanie, ako sú meno, mesto, štát, PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, história ID používateľa, adresa IP, sťažnosti na podvod, ponuka a história ponúk.

·Účastníkom programu 1Bazar VeRO globálne na základe dohody o mlčanlivosti, pretože podľa vlastného uváženia to považujeme za potrebné alebo vhodné v súvislosti s vyšetrovaním podvodu, porušovania duševného vlastníctva, pirátstva alebo inej nezákonnej činnosti.V prípade takýchto udalostí poskytneme účastníkom programu 1Bazar VeRO meno, ulicu, mesto, štát, PSČ, krajinu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti.

·Úverovým agentúram alebo úradom, ktoré sú povolené príslušnými vnútroštátnymi zákonmi (napr. Informácie o oneskorených alebo zmeškaných platbách alebo iných zlyhaniach na vašom účte, ktoré sa môžu odraziť vo vašej kreditnej správe alebo spise)

·Tretím stranám zapojeným do súdneho konania, ak nám poskytujú predvolanie, súdny príkaz alebo v podstate podobný právny základ, alebo ak sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie informácií je potrebné na zabránenie bezprostrednej fyzickej ujmy alebo finančnej straty alebo nahlásenia podozrenie z nezákonnej činnosti

Ostatní používatelia 1Bazar, ako ste oprávnení Vy alebo vaše používanie našich Služieb

·Pri transakciách s iným používateľom môže druhý používateľ požiadať, aby sme mu poskytli informácie o vás potrebné na dokončenie transakcie, ako je vaše meno, ID účtu, e-mailová adresa, kontaktné údaje, dodacia a fakturačná adresa alebo iné informácie od musíte zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť transakcie

·Ak transakcia zlyhá, je pozastavená alebo je neskôr zrušená, môžeme poskytnúť ďalšiemu používateľovi aj podrobnosti o neúspešnej transakcii.

·Druhý používateľ, ktorý prijíma vaše informácie, by ich mal používať iba na účely súvisiace s transakciou.Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, nemali by vás kontaktovať kvôli marketingovým účelom

·Kontaktovanie používateľov s neželanými alebo hroziacimi správami je porušením našej užívateľskej zmluvy

Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť spoločnosti PayPal Inc. 

·Na prevenciu, odhaľovanie, zmierňovanie a vyšetrovanie potenciálne nezákonných činov, podvodov a / alebo narušení bezpečnosti a na hodnotenie a riadenie rizika, vrátane varovania, ak boli na vašich účtoch 1Bazar alebo PayPal zistené podvodné činnosti.

·Poskytovať služby zákazníkom vrátane pomoci pri obsluhe vášho účtu alebo pri riešení sporov (napr. Sporov týkajúcich sa fakturácie alebo transakcií)

·Na uľahčenie spracovania platobných kariet, keď platíte v rámci našich služieb platobnou kartou, používame službu PayPal na spracovanie vašej platby

·Na uľahčenie prepravy a súvisiacich služieb pri nákupoch, ktoré ste uskutočnili pomocou služby PayPal

Zmena vlastníctva

Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii s inou spoločnosťou, môžeme s nimi zdieľať informácie v súlade s našimi globálnymi normami ochrany osobných údajov.Ak dôjde k takejto udalosti, budeme požadovať, aby nový kombinovaný subjekt dodržiaval toto oznámenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.Ak máme v úmysle spracovať vaše osobné údaje na akékoľvek účely, na ktoré sa nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov, dostanete predchádzajúce oznámenie o spracovaní vašich osobných údajov na nové účely.

 Ako dlho uchovávame vaše osobné informácie

Vaše osobné údaje si uchovávame tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, alebo na iné základné účely, ako je napríklad dodržiavanie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a presadzovanie našich pravidiel.

Viac informácií: Ako dlho uchovávame vaše osobné informácie

Naše konkrétne doby uchovávania osobných údajov sú zdokumentované v našich regionálnych plánoch uchovávania záznamov.Ako dlho si uchovávame osobné informácie, sa môže značne líšiť v závislosti od kontextu služieb, ktoré poskytujeme, a od našich právnych záväzkov.Retenčné obdobia zvyčajne ovplyvňujú tieto faktory:

·Ako dlho sú osobné informácie potrebné na poskytovanie našich služieb?Patria sem také veci, ako je údržba a zlepšovanie výkonu našich výrobkov, udržiavanie bezpečnosti našich systémov a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov.Toto je všeobecné pravidlo, ktoré stanovuje základ pre väčšinu našich období uchovávania údajov

·Sú osobné informácie citlivé?Ak je to tak, vo všeobecnosti je vhodný skrátený retenčný čas

·Poskytli ste súhlas na dlhšie obdobie uchovávania?Ak áno, údaje si budeme uchovávať v súlade s Vaším súhlasom

·Máme zákonnú, zmluvnú alebo podobnú povinnosť uchovávať vaše osobné informácie?Medzi príklady môžu patriť povinné zákony o uchovávaní údajov v príslušnej jurisdikcii, vládne príkazy na uchovávanie údajov týkajúcich sa vyšetrovania alebo osobné informácie uchovávané na účely sporu

Keď už nebude potrebné uchovávať vaše osobné informácie, s nimi nakladáme bezpečným spôsobom v súlade s našimi pravidlami uchovávania a vymazávania údajov.

Súbory cookie a podobné technológie

 Pri návšteve alebo interakcii s našimi webmi, službami, aplikáciami, nástrojmi alebo správami môžeme my alebo naši autorizovaní poskytovatelia služieb používať súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme vám pomohli poskytnúť lepší, rýchlejší a bezpečnejší zážitok a na reklamné a marketingové účely. ,Ak chcete získať viac informácií,môžete si prečítať naše úplné oznámenie o používaní súborov cookie.

Ako chránime vaše osobné údaje

 Vaše osobné informácie chránime technickými a administratívnymi bezpečnostnými opatreniami, aby sme znížili riziká straty, zneužitia, neoprávneného prístupu, zverejnenia a zmeny.Niektoré zo záruk, ktoré používame, sú firewally a šifrovanie údajov, kontroly fyzického prístupu k našim dátovým centrám a kontroly autorizácie prístupu k informáciám.Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako zostať v bezpečí pri nákupe a predaji online alebo ohlásiť problém s vaším účtom, navštívte naše Centrum zabezpečenia.

Globálne štandardy ochrany osobných údajov

Zaviedli sme súbor globálnych štandardov ochrany súkromia pre všetky spoločnosti 1Bazar  známe ako naše záväzné firemné pravidlá (BCR). Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a dodržiavať naše povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci našej rodiny spoločností 1Bazar.Viac informácií o našich BCR a našich globálnych štandardoch ochrany súkromia je k dispozícii v našom 1Bazar  Privacy Center.

Kontrolóri údajov a úradníci pre ochranu údajov

Získajte viac informácií o tom, kto je správcom vašich údajov, a je zodpovedný za zhromažďovanie, používanie, zverejňovanie, uchovávanie a ochranu vašich osobných údajov v súlade s našimi globálnymi normami ochrany osobných údajov, týmto oznámením o ochrane osobných údajov a všetkými príslušnými vnútroštátnymi zákonmi.

Ďalšie informácie: radiče údajov a úradníci pre ochranu údajov

Spoločnosť, s ktorou uzavierate zmluvu, je vaším správcom údajov a zodpovedá za zhromažďovanie, používanie, sprístupnenie, uchovávanie a ochranu vašich osobných údajov v súlade s našimi globálnymi normami ochrany osobných údajov, týmto oznámením o ochrane osobných údajov a všetkými príslušnými vnútroštátnymi zákonmi.

Váš správca údajov môže prenášať údaje iným členom podnikovej rodiny 1Bazar , ktorí podpísali naše BCR, ako je to opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné informácie môžeme spracovať a uchovať na našich serveroch v USA a inde vo svete, kde sa nachádzajú naše dátové centrá.

Ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť, vymenovali sme úradníkov pre ochranu údajov (DPO), ktorí sú zodpovední za program ochrany osobných údajov na každom z príslušných prevádzkovateľov údajov.Ktoréhokoľvek z našich úradníkov pre ochranu údajov môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Ďalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajov

Táto časť popisuje niektoré ďalšie informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vášho používania našich služieb, ktoré považujete za dôležité.

Ďalšie informácie: Ďalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajov

Keď zdieľate svoje osobné informácie na našich stránkach alebo v aplikáciách – čo sa stane?

Ostatní používatelia majú prístup k informáciám, ktoré zdieľate na 1Bazar. Ostatní používatelia môžu napríklad vidieť vaše ponuky, nákupy, položky na predaj, vaše zbierky, predajcov a zbierky, ktoré sledujete, výklady, spätnú väzbu, hodnotenia, recenzie produktov a súvisiace komentáre.Ostatní používatelia môžu tiež vidieť informácie, ktoré ste sa rozhodli zdieľať vo svojom profile alebo vo vašich zbierkach.

Ak používate naše služby, vaše verejné ID používateľa sa môže zobraziť a sprístupniť verejnosti a priradiť ku všetkým vašim verejným aktivitám 1Bazar. Oznámenia zaslané ostatným používateľom o podozrivej aktivite a porušenia oznámenia na našich stránkach sa môžu týkať vášho verejného ID používateľa a konkrétnych položiek.Ak svoje meno priradíte k svojmu ID používateľa, ľudia, ktorým ste svoje meno prezradili, budú môcť identifikovať vaše 1Bazar aktivity.

Kvôli ochrane vášho súkromia povoľujeme iba obmedzený prístup ku kontaktným, prepravným a finančným informáciám iných používateľov, ak je to potrebné na uľahčenie vašich transakcií a inkasovanie platieb.Ak sa však používatelia zúčastňujú na transakcii, majú k sebe navzájom prístup, meno, ID používateľa, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné a dodacie informácie.

Vaše povinnosti týkajúce sa informácií o transakciách, ktoré dostanete prostredníctvom 1Bazar

Ak obchodujete s iným používateľom, umožňujeme vám získať alebo vám môžeme poskytnúť osobné informácie iného používateľa (ako je meno, ID účtu, e-mailová adresa, kontaktné údaje, dodacia a fakturačná adresa) na dokončenie transakcie.Nezávislí od nás ste správcom takýchto údajov a odporúčame vám, aby ste informovali druhého používateľa o vašich postupoch ochrany osobných údajov a rešpektovali ich súkromie.Vo všetkých prípadoch musíte dodržiavať príslušné zákony o ochrane osobných údajov a dať druhému používateľovi šancu odstrániť ich z vašej databázy a dať im možnosť skontrolovať, aké informácie o nich zhromaždíte.

Osobné údaje, ku ktorým máte prístup, môžete použiť iba na účely súvisiace s transakciami 1Bazar alebo na iné služby ponúkané prostredníctvom 1Bazar (napríklad úschova, preprava, sťažnosti na podvody a komunikácie medzi členskými štátmi) a na účely výslovne s tým spojené užívateľ, ktorého sa informácie týkajú.Používanie osobných údajov iných používateľov, ku ktorým máte prístup na akýkoľvek iný účel, predstavuje porušenie našej užívateľskej zmluvy.

Nežiaduce alebo hroziace e-maily

Netolerujeme zneužívanie našich služieb.Nemáte oprávnenie na pridávanie ďalších používateľov do svojho zoznamu adries (e-mail alebo poštu), na zavolanie ani na posielanie textových správ na komerčné účely, a to ani v prípade, že tento používateľ od vás niečo kúpil, pokiaľ používateľ výslovne neuviedol svoj výslovný text. súhlas.Posielanie nevyžiadaných alebo ohrozujúcich e-mailových a textových správ je v rozpore s našou používateľskou zmluvou.Ak chcete nahlásiť e-maily týkajúce sa spamu alebo spoof e-mailov, pošlite e-mail na adresu admin@1Bazar.sk

Komunikačné nástroje

Môžeme automaticky kontrolovať správy a kontrolovať výskyt spamu, vírusov, phishingu a iných škodlivých aktivít, nezákonného alebo zakázaného obsahu alebo porušenia našej dohody o používaní osobných údajov, tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich ďalších pravidiel.

Ochrana osobných údajov pre deti

Naše webové stránky sú webové stránky určené všeobecnému publiku a nie sú určené deťom.Nebudeme vedome zhromažďovať osobné informácie od používateľov považovaných za deti podľa ich príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

Postupy ochrany osobných údajov tretích strán

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka iba nášho použitia a zaobchádzania s osobnými údajmi, ktoré od vás zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb.Ak poskytnete svoje informácie tretej strane alebo navštívite webovú stránku tretej strany prostredníctvom odkazu z našich služieb, ich oznámenia a postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov sa budú vzťahovať na akékoľvek osobné informácie, ktoré im poskytnete alebo ktoré od vás zhromažďujú.

Keď nám ich poskytnete tretej strane, nemôžeme zaručiť súkromie alebo bezpečnosť vašich osobných údajov a odporúčame vám, aby ste pred uzavretím transakcie a výberom zdieľania osobných údajov vyhodnotili zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenia svojho obchodného partnera.Platí to aj v prípade, keď tretie strany, ktorým poskytujete osobné informácie, sú na našej stránke uchádzačmi, kupujúcimi alebo predávajúcimi.

 Kontaktuj nás

Ak máte otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, našich globálnych štandardov ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri zaobchádzaní s informáciami, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu súkromia písomne ​​na v príslušnom štáte.

Viac informácií o tom, ako nás kontaktovať a našich úradníkov pre ochranu údajov, nájdete v našom Centre ochrany osobných údajov 1Bazar.

Vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov zostáva nedotknuté.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Podmienky pre predávajúcich a kupujúcich

 

Táto dohoda o používateľovi je účinná po prijatí nových
používateľov a od 21. marca 2020 pre existujúcich používateľov. Predchádzajúce
zmena tejto dohody Užívateľ bol účinný pre všetkých užívateľov, 30. augusta
2019.

 V tejto používateľskej zmluve:

 1. Úvod

 2. O 1Bazar

 3. Používanie 1Bazar

 4. Presadzovanie politiky

 5. Poplatky a dane

 6. Podmienky kótovania

 7. Nákupné podmienky

 8. medzinárodný nákup, predaj a preprava; preklad

 9. Obsah

 10. Oznámenie o nárokoch na porušenie práv duševného
vlastníctva a porušenie autorských práv

 11. Držané a obmedzené fondy

 12. Oprávnenie vás kontaktovať; Nahrávanie hovorov

 13. Dodatočné podmienky

  – Vrátenie a zrušenie

  – Záruka vrátenia peňazí 1Bazar

14. Spravované platby

15. Zrieknutie sa záruk; Obmedzenie zodpovednosti

16. Uvoľnenie

17. Odškodnenie

18. Právne spory

19. Všeobecne

 

1. Úvod

V tejto používateľskej zmluve, podmienkach používania mobilných
aplikácií a všetkých zásadách a dodatočných podmienkach zverejnených na našich
webových stránkach, v aplikáciách, nástrojoch a službách (ďalej len
„služby“) sú uvedené podmienky, za ktorých vám spoločnosť 1Bazar ponúka
prístup a používanie našich služby. Prehľad našich pravidiel nájdete tu . Zmluvné
podmienky používania mobilných aplikácií, všetky zásady a ďalšie podmienky
zverejnené na našich webových stránkach, aplikáciách, nástrojoch a službách a
na nich, sú začlenené do tejto užívateľskej zmluvy. Súhlasíte s tým, že budete
pri prístupe alebo používaní našich služieb dodržiavať všetky podmienky tejto
dohody o užívaní.

 

Subjekt, s ktorým uzavierate zmluvu, je spoločnosť Mgr. Ján
Krošlák- TESTEQ, Mateja Bela 4667/23, Piešťany. IČO 52295435 a DIČ 1123379081
ďalej len 1Bazar.

 

Upozorňujeme, že táto používateľská zmluva obsahuje ustanovenia,
ktorými sa riadi spôsob riešenia vašich nárokov voči sebe (pozri „Zrieknutie sa
záruk; obmedzenie zodpovednosti“ a „Právne spory“ nižšie). Obsahuje
tiež Dohodu o rozhodcovskom konaní, ktorá bude s obmedzenou výnimkou vyžadovať,
aby ste podali svoje nároky voči nám alebo našim agentom na záväzné a konečné
rozhodcovské konanie, pokiaľ sa nezhodnete s dohodou o rozhodcovskom konaní
(pozri právne spory, oddiel B).(„Dohoda o arbitráži“)). Ak sa neodhlásite:
(1) budete mať právo uplatňovať nároky voči nám alebo našim agentom iba
individuálne, nie ako žalobca alebo člen triedy v žiadnom konaní alebo konaní
triedy alebo zástupcu a (2) budete iba sa môžu dovolávať individuálnej pomoci
(vrátane peňažných, súdnych a deklaračných opatrení).

2. O 1Bazar

1Bazar je trh, ktorý používateľom umožňuje ponúkať, predávať a
kupovať takmer čokoľvek v rôznych formátoch a umiestneniach tvorby cien.
Skutočná zmluva o predaji je priamo medzi predávajúcim a kupujúcim. 1Bazar nie
je tradičný dražiteľ.

 

Akékoľvek poradenstvo, ktoré poskytujeme ako súčasť našich
služieb, ako napríklad tvorba cien, preprava, kótovanie a vyhľadávanie zdrojov,
je iba informatívne a vy sa môžete rozhodnúť, že ich budete dodržiavať alebo
nie. Aj keď môžeme pomôcť pri riešení sporov prostredníctvom rôznych programov,
1Bazar nemá kontrolu nad a nezaručuje: existenciu, kvalitu, bezpečnosť alebo
zákonnosť inzerovaných položiek; pravdivosť alebo presnosť obsahu alebo
zoznamov používateľov; schopnosť predajcov predávať tovar; schopnosť kupujúcich
platiť za veci; alebo že kupujúci alebo predávajúci skutočne dokončí transakciu
alebo vráti položku.

 3. Používanie 1Bazar

V súvislosti s používaním alebo prístupom k Službám nebudete:

uverejňovať, zverejňovať alebo nahrávať obsah alebo položky v
nevhodných kategóriách alebo oblastiach na našich stránkach;

porušovať alebo obchádzať akékoľvek zákony, nariadenia, práva
tretích strán alebo naše systémy, politiky alebo určenia stavu vášho účtu;

používať naše služby, ak nie ste schopní uzavrieť právne záväzné
zmluvy (napríklad ak máte menej ako 18 rokov) alebo ste dočasne alebo neurčito
pozastavení používania našich stránok, služieb, aplikácií alebo nástrojov,
alebo ak ste osobou, s ktorou transakcie sú zakázané na základe hospodárskych
alebo obchodných sankcií;

nezaplatíte za položky, ktoré ste si kúpili, pokiaľ nemáte platný
dôvod stanovený v pravidlách pre 1Bazar, napríklad, ak predajca po predložení
ponuky podstatne zmenil popis položky, urobí sa zreteľná typografická chyba
alebo sa nemôžete skontaktovať predajca (pozrite si naše pravidlá pre
nezaplatené položky );

nedodanie tovaru, ktorý ste predali, s výnimkou prípadu, keď máte
opodstatnený dôvod stanovený v politike 1Bazar, napríklad kupujúci nedodržiava
zverejnené podmienky uvedené vo vašom zozname alebo ak nemôžete kontaktovať
kupujúceho;

manipulovať s cenou akejkoľvek položky alebo zasahovať do záznamov
iných používateľov;

uverejňovať nepravdivý, nepresný, zavádzajúci, klamlivý, urážlivý
alebo urážlivý obsah;

podniknite všetky kroky, ktoré môžu narušiť systémy spätnej väzby
alebo hodnotenia (pozrite si časť Všetko o našich zásadách spätnej väzby );

preniesť svoj 1Bazar účet (vrátane spätnej väzby) a ID používateľa
na inú stranu bez nášho súhlasu;

distribuovať alebo uverejňovať spam, nevyžiadanú alebo hromadnú
elektronickú komunikáciu, reťazové listy alebo pyramídové schémy;

šíriť vírusy alebo akékoľvek iné technológie, ktoré môžu poškodiť 1Bazar
alebo záujmy alebo majetok používateľov;

používať akýkoľvek robot, pavúk, škrabku, nástroje na získavanie
údajov, nástroje na zhromažďovanie a získavanie údajov alebo iné automatizované
prostriedky na prístup k našim službám na akýkoľvek účel, s výnimkou
predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti 1Bazar;

zasahovať do fungovania našich služieb alebo zavádzať neprimerané
alebo neprimerane vysoké zaťaženie našej infraštruktúry;

exportovať alebo reexportovať akúkoľvek aplikáciu alebo nástroj 1Bazar,
okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonmi o kontrole exportu vo všetkých
príslušných jurisdikciách a v súlade so zverejnenými pravidlami a obmedzeniami;

porušujú autorské práva, ochranné známky, patenty, publicitu,
morálne práva, databázy a / alebo iné práva duševného vlastníctva (ďalej
spoločne len „práva duševného vlastníctva“), ktoré patria spoločnosti 1Bazar
alebo sú na ňu licencované. Niektoré, ale nie všetky činnosti, ktoré môžu
predstavovať porušenie, sú reprodukcia, vykonávanie, zobrazovanie, distribúcia,
kopírovanie, spätné inžinierstvo, dekompilácia, rozobratie alebo príprava
odvodených diel z obsahu, ktorý patrí spoločnosti 1Bazar alebo niekomu inému;

porušovať akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré patria
tretím stranám ovplyvneným vaším používaním Služieb alebo uverejňovať obsah,
ktorý nepatrí vám;

komercializovať akúkoľvek aplikáciu 1Bazar alebo akékoľvek
informácie alebo softvér spojený s touto aplikáciou, s výnimkou
predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti 1Bazar;

zhromažďovať alebo inak zhromažďovať informácie o užívateľoch bez
ich súhlasu; alebo

obísť akékoľvek technické opatrenia použité na poskytovanie
Služieb.

Predajcovia musia spĺňať minimálne výkonnostné štandardy 1Bazar .
Nedodržanie týchto štandardov môže mať za následok účtovanie dodatočných
poplatkov spoločnosťou 1Bazar a / alebo obmedzenie, obmedzenie, pozastavenie
alebo zníženie vášho účtu predajcu.

 

Ak sa domnievame, že akýmkoľvek spôsobom zneužívate 1Bazar a /
alebo naše služby, môžeme, podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia iných
nápravných opatrení, obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť vaše používateľské účty
a prístup k našim službám, oneskoriť alebo odstrániť hostovaný obsah, odstráňte
akýkoľvek špeciálny stav spojený s vašimi účtami, odstráňte, nezobrazte výpisy,
znížte alebo odstráňte akékoľvek zľavy a podniknite technické a / alebo zákonné
kroky, aby vám zabránil v používaní našich služieb.

 

Ak sa domnievame, že porušujete pravidlá týkajúce sa ponuky na
nákup alebo predaj mimo 1Bazar , môžete byť vystavení množstvu akcií vrátane
obmedzení oprávnení na nákup a predaj, obmedzení na zoznamy a funkcie účtu,
pozastavenie vášho účtu, aplikáciu poplatkov a vymáhanie výdavkov za
monitorovanie a presadzovanie politiky. Ak ste predajcom a ponúkate alebo
odkazujete na svoje kontaktné informácie alebo požiadate kupujúceho o ich
kontaktné informácie v súvislosti s nákupom alebo predajom mimo 1Bazar , môžete
byť povinní zaplatiť poplatok za konečnú hodnotu vzťahujúci sa na túto položku,
aj keď položka sa nepredáva.

 

Môžeme zrušiť nepotvrdené účty alebo účty, ktoré sú už dlhšiu dobu
neaktívne. Ďalej si vyhradzujeme právo odmietnuť, upraviť alebo ukončiť všetky
alebo časť našich služieb pre kohokoľvek z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho
uváženia.

 

4. Presadzovanie politiky

Ak sa vyskytne problém s kupujúcim alebo predávajúcim, pri
uplatňovaní našich pravidiel môžeme zvážiť históriu výkonnosti používateľa a konkrétne
okolnosti. Môžeme sa rozhodnúť pre miernejšie presadzovanie pravidiel v snahe
urobiť správnu vec pre kupujúcich aj predávajúcich.

 

5. Poplatky a dane

Poplatky, ktoré účtujeme za používanie našich služieb, sú uvedené
na stránke Štandardné predajné poplatky . Môžeme z času na čas zmeniť naše
predajné poplatky zverejnením zmien na webe 1Bazar 14 dní vopred, avšak bez
dočasného oznámenia alebo dočasných propagačných akcií alebo akýchkoľvek zmien,
ktoré vedú k zníženiu/zvýšeniu poplatkov.

 

Ak ste predajcom, ste zodpovední za transakčné poplatky, ktoré
vyplývajú zo všetkých predajov uskutočnených pomocou niektorých alebo všetkých
služieb 1Bazar, a to aj v prípade, že sú predajné podmienky finalizované alebo
sa platba uskutočňuje mimo 1Bazar. Najmä ak ponúkate alebo odkazujete na svoje
kontaktné informácie alebo požiadate kupujúceho o ich kontaktné informácie v
súvislosti s nákupom alebo predajom mimo 1Bazar, môžete byť povinní zaplatiť
poplatok za konečnú hodnotu vzťahujúci sa na túto položku, a to aj v prípade,
že táto položka nie je predaná, vzhľadom na vaše použitie 1Bazar služieb na
úvod do kupujúceho.

 

Pri predaji prostredníctvom služieb 1Bazar musíte mať k dispozícii
spôsob platby a zaplatiť všetky poplatky a príslušné dane spojené s našimi
službami do dátumu splatnosti platby. Ak váš spôsob platby zlyhá alebo je váš
účet po termíne splatnosti, môžeme vyberať dlžné sumy naúčtovaním iných
spôsobov platby, ktoré sú u nás evidované, ponechať si inkasné agentúry a
právneho poradcu, pozastaviť alebo obmedziť Služby a pre účty nad 60 dní po
termíne splatnosti požiadať že služba PayPal odpočíta dlžnú sumu zo zostatku na
vašom účte PayPal. Okrem toho budete podliehať oneskoreným poplatkom,
Spoločnosť 1Bazar alebo inkasné agentúry, ktoré uchovávame, môžu informácie o
vašom účte nahlasovať aj úverovým inštitúciám, čo môže viesť k oneskoreným
platbám, zmeškaným platbám alebo iným zlyhaniam vo vašom účte. Ak chcete
spochybniť informácie, ktoré spoločnosť 1Bazar nahlásila úverovému úradu
Slovenskej republiky, kontaktujte nás na 1Bazar telefonicky na 0904312653. Ak
chcete spochybniť informácie, ktoré agentúra pre inkaso nahlásila úverovému
úradu v súvislosti s vaším účtom 1Bazar, musíte sa obrátiť priamo na agentúru
pre inkaso.

 

V ktorejkoľvek jurisdikcii, v ktorej má spoločnosť 1Bazar
povinnosť vyberať dane z obratu z predaja uskutočneného pomocou služieb 1Bazar,
môžeme od vás takéto dane z obratu vyberať prostredníctvom spôsobu platby,
ktorý je zaevidovaný v súlade s podmienkami dohody o fakturácii alebo
akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.

 

Predajné poplatky nekupujú výhradné práva na vystavenie položiek
na 1Bazar, či už na webovej stránke, v mobilnej aplikácii alebo inak. Môžeme
zobrazovať reklamy tretích strán (vrátane odkazov na ne a odkazy na ne) alebo
iný obsah v ktorejkoľvek časti našich služieb, podľa vlastného uváženia a bez
súhlasu predajcov alebo s platbou, znížením poplatkov alebo iným kreditom
predajcov.

 

6. Podmienky kótovania

Pri uvádzaní položky na predaj v službách 1Bazar súhlasíte s tým,
že budete dodržiavať zásady inzercie a predajných praktík spoločnosti 1Bazar a
že:

 

Ste zodpovední za presnosť a obsah ponúkaného záznamu a položky,

Váš záznam nemusí byť okamžite vyhľadateľný podľa kľúčového slova
alebo kategórie po dobu niekoľkých hodín (alebo za určitých okolností až 24
hodín). 1Bazar nemôže zaručiť presné trvanie záznamu,

Vaše zoznamy s pevnou cenou sa v súčasnosti automaticky obnovujú
každých 30 dní na základe podmienok v zozname v tom čase, kým sa množstvá
nevypredajú alebo kým nezrušíte výpis. Vaše výpisy s pevnou cenou sa môžu
automaticky obnovovať každý kalendárny mesiac na základe aktuálnych podmienok
kótovania, až kým vy alebo 1Bazar podľa svojho výhradného uváženia neukončíte
všetky predané množstvá alebo neukončíte kótovanie,

Obsah, ktorý porušuje niektorú z politík spoločnosti 1Bazar, môže
byť podľa uváženia spoločnosti 1Bazar upravený, zmätený alebo zmazaný,

Údaje o produktoch spojené so zoznamami môžeme revidovať, aby sme
doplnili, odstránili alebo opravili informácie,

Snažíme sa vytvoriť trh, kde kupujúci nájdu to, čo hľadajú. Vzhľad
alebo umiestnenie záznamov vo výsledkoch vyhľadávania a prehliadania bude preto
závisieť od mnohých faktorov vrátane, ale nielen:

umiestnenie kupujúceho, vyhľadávací dopyt, stránka prehliadania a
história;

umiestnenie položky, formát záznamu, cena a náklady na dopravu,
podmienky služby, čas ukončenia, história a relevantnosť pre dopyt používateľa;

história predajcu vrátane postupov pri kótovaní, podrobných
hodnotení predajcov, dodržiavania zásad 1Bazar, spätnej väzby a miery
chybovosti; a

počet záznamov zodpovedajúcich dopytu kupujúceho,

Ak chcete dosiahnuť pozitívny dojem používateľa, nemusí sa záznam
zobraziť v niektorých výsledkoch vyhľadávania a prehliadania bez ohľadu na
poradie triedenia, ktoré si kupujúci vybral,

Niektoré rozšírené inovácie výpisu sa budú zobrazovať iba v
určitých Službách,

Pravidlá duplicitných záznamov spoločnosti 1Bazar môžu tiež
ovplyvniť, či sa váš záznam objaví vo výsledkoch vyhľadávania

Odkazy na meta značky a adresy URL, ktoré sú uvedené v zozname, sa
môžu odstrániť alebo zmeniť tak, aby to neovplyvnilo výsledky vyhľadávacieho
nástroja tretej strany,

Pri vytváraní záznamov vám môžeme poskytnúť voliteľné odporúčania.
Takéto odporúčania môžu byť založené na súhrnnej histórii predaja a výkonnosti
podobných predaných a súčasných zoznamov; výsledky sa budú líšiť pre jednotlivé
záznamy. Ak chcete dosiahnuť lepšiu skúsenosť s odporúčaniami, súhlasíte s tým,
že môžeme zobraziť históriu predaja a výkonnosti vašich individuálnych záznamov
s informáciami iných predajcov.

7. Nákupné podmienky

Pri kúpe položky v službách 1Bazar súhlasíte s Pravidlami a
zásadami pre kupujúcich a že:

 

Pred vykonaním ponuky alebo záväzku ku kúpe ste zodpovední za
prečítanie celého zoznamu položiek,

Uzatvoríte právne záväznú zmluvu o kúpe veci, keď sa zaviažete
kúpiť položku, ak je vaša ponuka položky prijatá alebo ak máte víťaznú ponuku
(alebo vaša ponuka je inak akceptovaná),

V prípade motorových vozidiel a nehnuteľností iniciuje ponuka
alebo ponuka nezáväznú transakciu, ktorá predstavuje vážne vyjadrenie záujmu
kupujúceho o kúpu veci predávajúceho a nevytvára formálnu zmluvu medzi
kupujúcim a predávajúcim,

Neprevádzame zákonné vlastníctvo položiek z predajcu na
kupujúceho,

Na prevod vlastníctva medzi kupujúcim a predávajúcim sa uplatňuje
paragraf 614 a paragrafy týkajúce sa predaja hnuteľných vecí podľa zákona
Slovenskej republiky, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

8. medzinárodný nákup a predaj; preklad

Mnoho našich služieb je prístupných na medzinárodnej úrovni.
Medzinárodným predajcom a kupujúcim môžeme ponúknuť určité programy, nástroje a
skúsenosti so stránkami, ako sú napríklad odhadovaná konverzia v miestnej mene
a nástroje na výpočet medzinárodnej prepravy. Predajcovia a kupujúci sú
zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú na
medzinárodný predaj, nákup a prepravu zásielok. Ak si zakúpite položku na inom
webe 1Bazar ako na 1Bazar.com, podlieha sa tejto konkrétnej kúpe dohoda o
používateľovi tohto iného webu 1Bazar.

 

Ak si na webe 1Bazar zakúpite položku, ktorá sa líši od vašej
registračnej stránky, podlieha sa tejto používateľskej zmluve a príslušným
pravidlám tejto inej stránky 1Bazar v súvislosti s týmto konkrétnym nákupom,
ako je to podrobne uvedené v Pravidlách medzinárodného predaja .

 

V prípade predajcov súhlasíte s tým, že na základe vašich
nastavení prepravy môžeme váš záznam zobraziť na predaj aj na webe 1Bazar, ako
je web, na ktorom ste svoju položku uviedli na predaj. Tieto nastavenia môžete
upraviť podľa podrobností uvedených v Pravidlách medzinárodného predaja . Ak
svoje položky uvediete na zozname s možnosťou medzinárodnej prepravy, vzhľad
vašich záznamov na iných stránkach, ako je zoznam, nie je zaručený. Ak
predávate položku na webe 1Bazar, ktorá sa líši od vašej registračnej stránky,
podlieha sa Užívateľskej zmluve a príslušným pravidlám, vrátane akýchkoľvek
programov na ochranu kupujúcich, tejto inej stránky 1Bazar v súvislosti s týmto
konkrétnym predajom, ako je podrobne uvedené v Medzinárodná politika predaja .

 

Autorizujete nás používať automatizované nástroje na preklad vášho
obsahu 1Bazar a komunikácie medzi členskými, úplne alebo čiastočne, do
miestnych jazykov, kde sú takéto riešenia prekladu k dispozícii. Môžeme vám
poskytnúť nástroje, ktoré vám umožnia preložiť obsah na vašu žiadosť. Presnosť
a dostupnosť akéhokoľvek prekladu nie je zaručená.

 

Jedným zo spôsobov, ako môžeme sprístupniť zoznamy 1Bazar
medzinárodným kupujúcim na 1Bazar a na medzinárodných stránkach 1Bazar, je
prostredníctvom programu globálnej prepravy., V prípade oprávnených položiek
nachádzajúcich sa v Spojených štátoch amerických a zakúpených medzinárodným
kupujúcim v rámci programu globálnej lodnej dopravy vy (ako predajca) zásielku
jednoducho odošlete do zariadenia na spracovanie balíkov so sídlom v Spojených
štátoch po prijatí oznámenia o platbe od kupujúceho. DHL Parcel., globálny
poskytovateľ prepravných služieb tretej strany, bude dohliadať na spracovanie,
colné vybavenie a medzinárodnú prepravu položky v mene medzinárodného
kupujúceho. Pokiaľ má kupujúci otázku týkajúcu sa vašich záznamov o zozname
globálnych prepravných programov, môže spoločnosť 1Bazar odpovedať priamo na
kupujúceho, ak sa otázka týka služieb, na ktoré dohliada spoločnosť DHL Parcel.
(napríklad colná alebo medzinárodná preprava). Predajcovia neplatia za predaj
prostredníctvom Globálneho prepravného programu žiadne ďalšie poplatky.

 

Podľa smerovanej vývoznej transakcie podľa amerického nariadenia o
vývoznej správe a nariadenia o zahraničnom obchode sa kupujúci ako záujmová
zahraničná strana dohodne, že prevezme zodpovednosť za vývoznú zásielku, pričom
spoločnosť DHL Parcel. bude konať ako špedičný zástupca vášho kupujúceho. Aj
naďalej zodpovedáte za presnosť informácií, ktoré poskytujete o položkách, a
súhlasíte s poskytovaním včasných odpovedí na žiadosti o ďalšie informácie.

 

Súhlasíte so zverejnením určitých informácií umožňujúcich
identifikáciu osôb, ako aj s uvedením zoznamov a objednávok prostredníctvom 1Bazar
spoločnosti DHL Parcel. a DHL Parcel. jej pridruženým spoločnostiam,
poskytovateľom služieb a iným tretím stranám (ako sú clá a príjmy) orgány, ako
aj iné vládne agentúry) v súvislosti so spracovaním, vývozom a colným odbavením
a medzinárodnou prepravou ktorejkoľvek položky. 1Bazar nekontroluje zásady
ochrany osobných údajov spoločnosti DHL Parcel., jej pridružených spoločností
alebo jej poskytovateľov služieb a vy sa na vás vzťahujú príslušné zásady
ochrany osobných údajov týchto strán.

 

Ďalšie informácie o programe vrátane zásad upravujúcich spätnú
väzbu, zaobchádzanie so stratenými, poškodenými a nedoručiteľnými položkami,
vrátenia tovaru a riešenie nárokov na ochranu kupujúcich pre položky, ktoré
prostredníctvom programu predávate, nájdete v našom globálnom prepravnom
programe a FAQ o globálnej doprave .

 

9. Obsah

Ak poskytujete obsah pomocou Služieb (priamo alebo nepriamo),
udeľujete nám nevýhradné, celosvetové, trvalé, neodvolateľné, bezplatné a
sublicenčné právo (prostredníctvom viacerých úrovní) na uplatnenie všetkých
práv duševného vlastníctva, ktoré v ňom máte. obsah súvisiaci s naším
poskytovaním, rozširovaním a propagáciou Služieb, v akomkoľvek médiu, ktoré je
známe alebo ktoré sa v budúcnosti vyvinie. V maximálnom rozsahu povolenom podľa
platných právnych predpisov sa vzdávate svojho práva na vymáhanie svojich práv
duševného vlastníctva v tomto obsahu voči spoločnosti 1Bazar, našim
nadobúdateľom a ich nadobúdateľom v súvislosti s tým, ktorí ich používajú,
týmito nadobúdateľmi a ich sublicenciami. obsah v súvislosti s poskytovaním,
rozširovaním a propagáciou Služieb.

 

Vyhlasujete a zaručujete, že za všetok taký obsah, ktorý
poskytujete, vlastníte alebo iným spôsobom kontrolujete všetky potrebné práva
na tento účel a na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto užívateľskej
zmluvy. Vyhlasujete a zaručujete, že takýto obsah je presný. Vyhlasujete a
zaručujete, že použitie akéhokoľvek takého obsahu (vrátane odvodených diel)
nami, našimi používateľmi alebo inými stranami, ktoré sú s nami v súlade so
zmluvou a v súlade s touto zmluvou o používateľovi, neporušuje a nebude
porušovať žiadne práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany , 1Bazar
nezodpovedá a nepreberá zodpovednosť za obsah, ktorý poskytnete vy alebo
akákoľvek tretia strana.

 

Ponúkame údaje o produktoch (vrátane obrázkov, popisov a
špecifikácií), ktoré poskytujú tretie strany (vrátane používateľov 1Bazar).
Tento obsah môžete používať výlučne vo svojich zoznamoch 1Bazar. Spoločnosť 1Bazar
môže toto povolenie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať podľa vlastného uváženia.
Údaje o produkte zahŕňajú autorské práva, ochranné známky a iné vlastnícke
materiály. Zaväzujete sa, že z údajov o produkte neodstránite žiadne autorské,
vlastnícke ani identifikačné označenia a že na základe týchto údajov nebudete
vytvárať žiadne odvodené diela (okrem zahrnutia údajov do svojich záznamov).

 

Snažíme sa ponúkať spoľahlivé údaje o produktoch, nemôžeme však
sľúbiť, že obsah poskytovaný prostredníctvom Služieb bude vždy k dispozícii,
presný, úplný a aktuálny. Súhlasíte s tým, že spoločnosť 1Bazar nezodpovedá za
preskúmanie alebo zaručenie platnosti zoznamov alebo obsahu poskytovaných
tretími stranami prostredníctvom Služieb a že sa nebudete pokúšať považovať nás
alebo našich poskytovateľov údajov za zodpovedných za nepresnosti. Ako predajca
súhlasíte s tým, že obsah, ktorý je priamo spojený s vašimi záznamami, bude
presný.

 

Názov „1Bazar“ a ďalšie značky, logá, vzory a frázy 1Bazar,
ktoré používame v súvislosti s našimi službami, sú ochranné známky, značky
služieb alebo obchodné šaty spoločnosti 1Bazar na Slovensku a ďalších
krajinách. Nesmú sa používať bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti 1Bazar.

 

10. Oznámenie o nárokoch na porušenie práv duševného vlastníctva a
porušenie autorských práv

Reagujeme na oznámenia o údajnom porušení autorských práv podľa
amerického zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami
(Millennium Copyright Act). Program 1Bazar s overeným vlastníkom práv (VeRO) sa
snaží zabezpečiť, aby položky uvedené v zozname a obsah na našich stránkach
alebo v našich aplikáciách neporušovali autorské práva, ochranné známky alebo
niektoré ďalšie práva duševného vlastníctva tretích strán. Ak si myslíte, že
vaše práva duševného vlastníctva boli porušené, informujte náš tím VeRO a my to
prešetríme. Naučte sa, ako odoslať oznámenie na 1Bazar .

 

11. Držané a obmedzené fondy

Na ochranu 1Bazar pred rizikom zodpovednosti za vaše konanie ako
predávajúci spoločnosť 1Bazar občas odporučila a môže naďalej odporúčať, aby
PayPal obmedzil prístup k finančným prostriedkom na účte PayPal predávajúceho
na základe určitých faktorov vrátane, ale nielen, predaja história, výkonnosť
predajcu, výnosy, rizikovosť kategórie výpisu, hodnota transakcie alebo podanie
prípadu vrátenia peňazí 1Bazar. Môže to mať za následok obmedzenie prostriedkov
PayPal na vašom účte PayPal.

 

V súvislosti so spravovanými platbami opísanými v oddiele 14
môžeme tiež obmedziť prístup používateľov k finančným prostriedkom na základe
faktorov opísaných v podmienkach používania platieb .

 

12. Oprávnenie vás kontaktovať; Nahrávanie hovorov; Analýza obsahu
správy

Spoločnosť 1Bazar vás môže kontaktovať pomocou automaticky
vytáčaných alebo vopred zaznamenaných hovorov a textových správ na ktoromkoľvek
telefónnom čísle, ktoré ste nám poskytli, aby: (i) vás informovala o vašom
účte; (ii) riešenie problémov s vaším účtom; iii) vyriešiť spor; (iv) inkasovať
dlh; (v) opýtajte sa na svoje názory prostredníctvom prieskumov alebo
dotazníkov; alebo (vi) ak je to potrebné na spravovanie vášho účtu alebo na
vymáhanie dodržiavania tejto dohody o používateľovi, našich pravidiel,
rozhodného práva alebo akejkoľvek inej dohody, ktorú s vami môžeme mať.
Spoločnosť 1Bazar vás môže tiež kontaktovať pomocou automaticky vytáčaných
alebo vopred zaznamenaných hovorov a textových správ na marketingové účely
(napr. ponúk a propagačných akcií), ak s takouto komunikáciou súhlasíte. Naše
zhromažďovanie, používanie, zverejňovanie, uchovávanie a ochrana vašich
osobných údajov sa riadi oznámením o ochrane osobných údajov používateľa . Ako
je uvedené v našom oznámení o ochrane osobných údajov používateľa môže
spoločnosť 1Bazar zhromažďovať ďalšie telefónne čísla a na ktorékoľvek z týchto
čísel môže uskutočňovať manuálne netrhové hovory a automaticky vytáčané
netrhové hovory na akúkoľvek pevnú linku. Môžu sa účtovať štandardné poplatky
za minútu telefónu a za text a môžu zahŕňať poplatky za prekročenie ceny, ak
ste prekročili limity stanovené v pláne. Ak si neželáte dostávať takúto
komunikáciu, môžete kedykoľvek zmeniť svoje preferencie komunikácie, a to aj
prostredníctvom preferencií komunikácie časti Môj 1Bazar.

 

Spoločnosť 1Bazar môže zdieľať vaše telefónne číslo s
autorizovanými poskytovateľmi služieb, ako je uvedené v našom upozornení o
ochrane osobných údajov používateľa. Títo poskytovatelia služieb vás môžu
kontaktovať pomocou automaticky vytáčaných alebo vopred zaznamenaných hovorov a
textových správ, len ak to spoločnosť 1Bazar oprávni vykonávať vyššie uvedené
účely.

 

1Bazar môže bez ďalšieho upozornenia alebo varovania a podľa
vlastného uváženia monitorovať alebo zaznamenávať telefonické rozhovory, ktoré
máte vy alebo ktokoľvek konajúci vo vašom mene, s 1Bazar alebo jeho zástupcami
na účely kontroly kvality a školenia alebo na vlastnú ochranu.

 

Automatické systémy 1Bazar skenujú a analyzujú obsah každej správy
odoslanej prostredníctvom svojej platformy správ, vrátane správ medzi
používateľmi, s cieľom zistiť a zabrániť podvodnej činnosti alebo porušenia
užívateľskej zmluvy 1Bazar, vrátane zahrnutých podmienok, oznámení, pravidiel a
politík. Toto skenovanie a analýza sa môžu vyskytnúť pred, počas alebo po
odoslaní správy alebo počas ukladania a môžu mať za následok oneskorenie alebo
zadržanie vašej správy. Spoločnosť 1Bazar môže ukladať obsah správ vrátane
vykonávania tohto skenovania a analýzy.

 

Ochrana osobných údajov ostatných; marketing

Ak vám 1Bazar poskytne informácie o inom používateľovi, súhlasíte
s tým, že tieto informácie budete používať iba na účely, ktoré vám boli
poskytnuté. Nesmiete sprístupniť, predať, prenajať alebo distribuovať
informácie o používateľovi tretej strane na účely nesúvisiace so Službami.
Okrem toho nesmiete používať informácie o používateľovi na marketingové účely,
elektronickými alebo inými prostriedkami, pokiaľ na to nedostanete súhlas
konkrétneho používateľa.

 

13. Dodatočné podmienky

Vrátenie a zrušenie

Predajcovia môžu za určitých okolností vytvoriť pravidlá na
automatizáciu výmeny, vrátenia a vrátenia platby. Pre všetkých nových
predajcov, v zoznamoch, kde sú akceptované vrátenia, 1Bazar nastaví predvolené
pravidlo, ktoré automatizuje proces vrátenia. Predajcovia môžu odstrániť alebo
prispôsobiť svoje preferencie vrátenia v nastaveniach svojho účtu v časti Môj 1Bazar.
Ak boli nastavenia nastavené tak, aby automaticky prijímali žiadosti o vrátenie
alebo výmenu, kupujúcemu sa poskytne štítok pre vrátenie tovaru vygenerovaný 1Bazar.
Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať naše pravidlá týkajúce sa návratov .

 

Po vrátení položky, na vrátenie platby kupujúcemu, vy (ako
predajca) oprávňujete 1Bazar požadovať, aby PayPal odstránil sumu vrátenia
platby (v rovnakej alebo inej mene) z vášho účtu PayPal, umiestnil sumu na
faktúru a / alebo naúčtoval poplatok na váš účet. spôsob platby v súbore.

 

Náklady na vrátenie veci, ktorá nie je taká, ako je opísaná, sú
zodpovednosťou predávajúceho.

 Vy (ako predajca) autorizujete 1Bazar, aby ste na faktúru
umiestnili náklady na vrátenie prepravného štítka, s výhradou vášho
automatického spôsobu platby v evidencii, keď:

 Používa sa štítok spätnej prepravy vygenerovaný 1Bazar a
predajca je zodpovedný za svoje náklady;

Výnosy boli automatizované;

Svojmu kupujúcemu sa vám nepodarí vrátiť prepravný štítok a
namiesto toho sa použije prepravný štítok vygenerovaný 1Bazar; a / alebo

Transakcia je zrušená a ak chcete vrátiť kupujúcemu, vy (ako
predajca) oprávňujete spoločnosť 1Bazar požiadať, aby spoločnosť PayPal
odstránila sumu vrátenia platby (v rovnakej alebo inej mene) z vášho účtu
PayPal. Viac informácií nájdete v časti Zrušenie transakcie .

Záruka vrátenia peňazí 1Bazar

Väčšina predajov 1Bazar prebieha hladko, ale ak sa vyskytne
problém s nákupom, záruka vrátenia peňazí 1Bazar pomáha kupujúcim a
predávajúcim komunikovať a riešiť problémy. Súhlasíte s tým, že budete
postupovať v súlade s týmito zásadami, a umožníte nám, aby sme s konečnou
platnosťou rozhodli o každom prípade vrátenia peňazí 1Bazar.

 

Ak ste (ako predajca), rozhodli ste sa preplatiť kupujúcemu, alebo
ste povinní vrátiť kupujúcemu alebo 1Bazar v rámci záruky vrátenia peňazí 1Bazar,
oprávňujete spoločnosť 1Bazar požiadať, aby spoločnosť PayPal odstránila sumu
úhrady (v rovnakej alebo inej mene) z vášho PayPal. umiestnite sumu na svoju
faktúru a / alebo zaúčtujte spôsob platby na účet. Ak od vás nemôžeme získať
úhradu, môžeme nevyplatené sumy vyberať pomocou iných mechanizmov inkasa,
vrátane zadržania inkasných agentúr.

 

Môžeme pozastaviť záruku vrátenia peňazí 1Bazar úplne alebo
čiastočne bez predchádzajúceho upozornenia, ak máme podozrenie na zneužitie
alebo zasahovanie do správneho fungovania politiky.

 

14. Spravované platby

Spoločnosť 1Bazar uviedla na trh novú službu spravovaných platieb,
kde určený subjekt 1Bazar (každý „platobný subjekt“) riadi platby v mene
predajcov (taký manažment sa označuje ako „spravované platby“ alebo
podobne). Niektorí predajcovia 1Bazar sa už zaregistrovali do spravovaných
platieb. Spoločnosť 1Bazar počíta s presunom viacerých účtov predávajúcich na
spravované platby vo fázach od júla 2020, pričom upozorní postihnutých
predajcov na naplánované presunutie.

 

Keď povolíme vášmu účtu spravované platby, aby sme mohli
pokračovať v kótovaní a predaji na 1Bazar, podľa pokynov platobnej jednotky,
každý prechodný predajca 1Bazar zaregistrovaný na Slovensku musí:

 

poskytuje platobnej jednotke informácie o vás a / alebo vašom
podnikaní s cieľom splniť jeho požiadavky na súlad vrátane tých, ktoré zahŕňajú
overenie totožnosti, kontroly prania špinavých peňazí a kontrolu sankcií, ako
to vyžadujú platné zákony a politiky; a

vyhovie takémuto overeniu a skríningu a inak splní požiadavky
platobného subjektu na dodržiavanie požiadaviek, ako ich určil platobný
subjekt; a

poskytnúť informácie o bankovom účte pre bežný účet na Slovensku,
aby platobná jednotka mohla prepojiť takýto kontrolný účet s vaším 1Bazar
účtom, čo umožňuje platobnej entite zaplatiť vám

Navyše:

 

platobná jednotka môže získať informácie o vás od tretích strán na
overenie vašej totožnosti, dodržiavanie povinností v oblasti prania špinavých
peňazí a kontroly sankcií a na iné účely v súvislosti so spravovanými platbami

platobná jednotka môže použiť poskytovateľov platobných služieb
tretích strán na pomoc pri poskytovaní riadených platobných služieb vrátane
spoločností, ktoré spracúvajú platby, vykonávajú hodnotenia rizika (napríklad
úverové agentúry) alebo kontroly súladu, overujú totožnosť a potvrdzujú
platobné metódy. 1Bazar, platobná entita a ich pridružené subjekty môžu takýmto
tretím stranám posielať osobné údaje spojené s vami a vaším účtom

Platobná jednotka môže podľa vlastného uváženia spravovať platby
vo vašom mene, aj keď ste neposkytli všetky požadované informácie, a platobná
jednotka môže zadržať platby až do prijatia týchto informácií.

 

Úplné podmienky upravujúce používanie spravovaných platieb
predajcami sú k dispozícii v podmienkach používania platieb , ktorá je tu
zahrnutá. Súhlasíte s Podmienkami použitia služby Platby v rozsahu, ktorý sa
vás týka, či už bol váš účet povolený pre spravované platby.

 

Kúpna zmluva, ktorá je podkladom pre kúpu tovaru, sa uzatvára
priamo medzi predávajúcim a kupujúcim rovnakým spôsobom ako v prípade
transakcií, za ktoré platobný subjekt nespravuje platby.

 

Ak ste kupujúci dokončujúci nákup od predajcu, ktorý používa
spravované platby:

 Za tieto položky môžete platiť pomocou tých platobných
metód, ktoré platobná jednotka sprístupňuje, a platobná jednotka bude riadiť
vyrovnanie predajcom. Dokončením nákupov od predajcov, ktorí používajú
spravované platby, kupujúci oprávňujú platobnú jednotku na iniciovanie platieb
pomocou vybraného spôsobu platby kupujúcich a inkasovanie čiastok transakcií v
mene predajcov. Kupujúci súhlasia a chápu, že pokiaľ ide o platobné transakcie
iniciované na 1Bazar.sk, príslušnou platobnou entitou je 1Bazar vymenovaná za
agenta predajcov, ktorí používajú spravované platby pre obmedzené účel prijatia
takýchto platieb v mene predajcov. Preto platby prijaté od kupujúcich
uspokojujú povinnosti kupujúcich platiť predajcom vo výške prijatých platieb

V niektorých prípadoch môže byť vaša transakcia odmietnutá,
zmrazená alebo zadržaná z akéhokoľvek dôvodu vrátane podozrenia z podvodu,
dodržiavania AML, dodržiavania ekonomických alebo obchodných sankcií v
súvislosti s vnútornými kontrolami rizika 1Bazar alebo z dôvodu možného
porušenia akejkoľvek politiky 1Bazar alebo platobná jednotka alebo politika
jedného z poskytovateľov platobných služieb tretej strany platobnej jednotky

1Bazar, platobná jednotka alebo jej pridružené subjekty môžu
ukladať informácie o platbe, ako sú čísla kreditných kariet alebo debetných
kariet a dátumy vypršania platnosti karty, ktoré ste zadali v službách 1Bazar
pri nákupe, uplatnení kupónu alebo pri akejkoľvek inej transakcii na 1Bazar.
Služby, kde sa zadávajú informácie o karte. Takéto uložené informácie o platbe
sa môžu použiť ako váš predvolený spôsob platby pre budúce transakcie so
službami 1Bazar. Kedykoľvek môžete aktualizovať informácie o svojej karte alebo
zadať nové informácie o karte, kedy sa nové informácie o karte uložia ako váš
predvolený spôsob platby. Svoj predvolený spôsob platby môžete zmeniť v časti
Osobné informácie na karte Účet v časti Môj 1Bazar. Ste zodpovední za
udržiavanie presnosti informácií, ktoré máme k dispozícii, a súhlasíte s tým,
že spoločnosť 1Bazar čas od času aktualizuje tieto uložené informácie na
základe informácií, ktoré poskytli vy, vaša banka alebo iní poskytovatelia
platobných služieb. Poskytnete iba informácie o spôsoboch platby, ktoré ste
oprávnení používať.

Môžete požadovať vrátenie alebo zrušenie služieb 1Bazar, alebo
môžete uplatniť nároky na vrátenie záruky 1Bazar na služby 1Bazar rovnakým spôsobom
ako pri transakciách, za ktoré platobná jednotka nespravuje platby. Platobná
jednotka vráti sumy zaplatené za úspešné žiadosti o vrátenie peňazí 1Bazar a
vrátené alebo zrušené transakcie v prípadoch, keď pôvodnú platbu spravoval
platobný subjekt. Načasovanie vrátenia platby sa môže líšiť v súlade s
pravidlami tretích strán, ako sú siete kreditných a debetných kariet

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony,
nariadenia, pravidlá a podmienky v súvislosti s používaním spravovaných platieb
a nespôsobíte tak ich porušenie. Rozumiete, že niektoré tretie strany, ako
napríklad vydavatelia kreditných a debetných kariet, siete kreditných a
debetných kariet a poskytovatelia platobných služieb, môžu mať svoje vlastné
zmluvné podmienky pre spôsoby platby alebo vyrovnania, ktoré sa rozhodnete
používať v súvislosti so spravovanými platobnými transakciami. Nedodržanie
zmluvných podmienok tretích strán môže mať za následok poplatky, ktoré sa vám
vyúčtujú (napríklad poplatky za prevod meny od vydavateľa vašej kreditnej
karty, ak sa mena transakcie líši od meny vašej kreditnej karty) alebo iné
kroky, ktoré tieto tretie strany podnikli, a Súhlasíte s tým, že platobná
jednotka nemá žiadnu kontrolu nad týmito poplatkami alebo akciami ani za ne
nesú zodpovednosť

15. Zrieknutie sa záruk; Obmedzenie zodpovednosti

Snažíme sa udržiavať naše služby bezpečné, bezpečné a správne
fungujúce, ale nemôžeme zaručiť nepretržitú prevádzku alebo prístup k našim
službám. Aktualizácia ponúk a ďalšie funkcie oznamovania v aplikáciách 1Bazar
sa nemusia vyskytnúť v reálnom čase. Takáto funkčnosť podlieha oneskoreniu mimo
kontroly spoločnosti 1Bazar.

 

Súhlasíte s tým, že využívate naše služby na svoje vlastné riziko
a že sa vám poskytujú na základe „AKO JE“ a „AKO DOSTUPNÉ“. Preto v
rozsahu povolenom platným zákonom vylučujeme všetky výslovné alebo
predpokladané záruky, podmienky vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk
obchodovateľnosti, vhodnosti na určitý účel a neporušovania.

 

Okrem toho, v rozsahu povolenom platnými zákonmi, my (vrátane
našich rodičov, dcérskych spoločností a pridružených spoločností a našich a ich
úradníkov, riaditeľov, agentov a zamestnancov) nenesieme zodpovednosť a
súhlasíte s tým, že nebudete niesť zodpovednosť za akékoľvek škody. alebo
straty (vrátane, ale nielen, straty peňazí, dobrej vôle alebo dobrého mena,
ziskov, iných nehmotných strát alebo akýchkoľvek osobitných, nepriamych alebo
následných škôd), ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z:

 obsah, ktorý poskytujete (priamo alebo nepriamo) pomocou
Služieb;

vaše použitie alebo nemožnosť využívať naše služby;

stanovovanie cien, doprava, formát alebo iné pokyny poskytované
spoločnosťou 1Bazar;

oneskorenia alebo prerušenia našich služieb;

vírusy alebo iný škodlivý softvér získaný prístupom alebo
prepojením na naše Služby;

chyby, chyby, chyby alebo nepresnosti akéhokoľvek druhu v našich
Službách;

poškodenie hardvérového zariadenia v dôsledku používania
akejkoľvek služby 1Bazar;

obsah, akcie alebo nečinnosť tretích strán vrátane položiek
uvedených na zozname našich služieb alebo zničenie údajne falošných položiek;

pozastavenie alebo iné kroky podniknuté v súvislosti s vaším účtom
alebo porušenie vyššie uvedenej sekcie Zneužívanie 1Bazar;

trvanie alebo spôsob, akým sa vaše záznamy zobrazujú vo výsledkoch
vyhľadávania, ako je uvedené v časti Podmienky záznamu vyššie; alebo

vašu potrebu upraviť postupy, obsah alebo správanie alebo stratu
alebo neschopnosť podnikať v dôsledku zmien tejto používateľskej zmluvy alebo
našich pravidiel.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa záruk alebo
vylúčenie zodpovednosti za škodu, takže takéto vylúčenia zodpovednosti a
vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

 

Bez ohľadu na predchádzajúce odseky, ak sa zistí, že sme zodpovední,
naša zodpovednosť voči vám alebo voči akejkoľvek tretej strane je obmedzená na
väčšie z (a) akýchkoľvek súm splatných v rámci záruky vrátenia peňazí 1Bazar až
do ceny, za ktorú sa položka predala dňa 1Bazar (vrátane prípadnej dane z
obratu) a jej pôvodných prepravných nákladov, b) výška sporných poplatkov
nepresiahne celkové poplatky, ktoré ste nám zaplatili za 12 mesiacov pred
konaním, ktoré viedlo k vzniku zodpovednosti, alebo 100 eur.

 

16. Uvoľnenie

Ak máte spor s jedným alebo viacerými používateľmi, zbavujete nás
(a našich pridružených a dcérskych spoločností a našich a ich príslušných
úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a agentov) z nárokov, nárokov a škôd
(skutočných a následných) všetkého druhu a povahy. , známe a neznáme,
vznikajúce z takýchto sporov alebo akýmkoľvek spôsobom s nimi spojené. Pri
vstupe do tohto vydania sa výslovne vzdávate akejkoľvek ochrany (zákonnej alebo
inej), ktorá by inak obmedzovala rozsah tohto vydania, aby zahŕňal iba tie
nároky, o ktorých viete alebo máte podozrenie, že existujú vo váš prospech v
čase, keď súhlasíte s týmto prepustením.

 

17. Odškodnenie

Odškodníte nás a budete nás držať (vrátane našich pridružených
spoločností a dcérskych spoločností, ako aj našich a ich príslušných úradníkov,
riaditeľov, zamestnancov, agentov) neškodných v súvislosti s akýmkoľvek nárokom
alebo požiadavkou vrátane primeraných právnych poplatkov, ktoré vznesie
ktorákoľvek tretia strana v dôsledku alebo vyplývajúcich z nich vášho porušenia
tejto užívateľskej zmluvy, vášho nesprávneho použitia služieb 1Bazar alebo
vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

 

18. Právne spory

POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO ČASŤ. VPLYV NA VAŠE PRÁVA A MAJÚ
ZODPOVEDNÝ VPLYV NA AKO NÁROKY A 1BAZAR MÁTE KAŽDÉ INÉ RIEŠENIA.

 

Vy a 1Bazar súhlasíte s tým, že akýkoľvek právny nárok alebo spor,
ktorý vznikol alebo môže vzniknúť medzi vami a spoločnosťou 1Bazar (vrátane
akéhokoľvek nároku alebo sporu medzi vami a zástupcom spoločnosti 1Bazar od
tretej strany), ktorý sa akýmkoľvek spôsobom týka alebo vzniká z tejto alebo
predchádzajúcich verzií tejto užívateľskej zmluvy sa vaše použitie alebo
prístup k službám, činnosti 1Bazar alebo jej agentov alebo akýchkoľvek
produktov alebo služieb predaných alebo zakúpených prostredníctvom služieb vyriešia
v súlade s uvedenými ustanoveniami v tejto sekcii právnych sporov.

 

A. Rozhodné právo

Súhlasíte s tým, že s výnimkou prípadov, ktoré nie sú v rozpore s
federálnymi zákonmi alebo s ktorými sa dá predpokladať vo federálnom práve, sa
táto dohoda o užívaní a akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý vznikol alebo môže
vzniknúť medzi týmito zákonmi, bude riadiť zákonmi štátu Slovensko. Vy a 1Bazar,
pokiaľ nie je v tejto užívateľskej zmluve stanovené inak.

 

B. Rozhodcovská dohoda

Vy a 1Bazar súhlasíte s tým, že všetky spory alebo nároky, ktoré
vznikli alebo môžu vzniknúť medzi vami a 1Bazar (vrátane akýchkoľvek sporov
alebo nárokov medzi vami a zástupcom 1Bazar tretej strany), ktoré sa akýmkoľvek
spôsobom týkajú alebo vzniknú z nich tejto alebo predchádzajúcich verzií
Užívateľskej zmluvy, vaše použitie alebo prístup k Službám, konanie 1Bazar alebo
jeho agentov alebo akýchkoľvek produktov alebo služieb predaných, ponúkaných
alebo zakúpených prostredníctvom Služieb bude vyriešené výlučne prostredníctvom
konečnej a záväznej arbitráže. , a nie na súde. Svoje pohľadávky môžete
uplatniť aj na súde s nízkou hodnotou sporu, ak sú vaše nároky oprávnené a
pokiaľ záležitosť zostáva na takomto súde a zálohy sa poskytujú iba na
individuálnom (netriednom, nereprezentatívnom) základe. Výklad a vymáhanie
tejto dohody v rozhodcovskom konaní upravuje spolkový zákon o rozhodcovskom
konaní.

 

Zákaz triednych a reprezentatívnych žalôb a neosobného oslobodenia

VY SA VYJADRUJETE, ŽE KAŽDÝ Z NÁS MÔŽU PRIPRAVOVAŤ REKLAMÁCIE IBA
NA JEDNOM ZÁKLADNOM ZÁKLADE V AKÉKOĽVEK UVEDENEJ TRIEDE. AKO ARBITRÁTOR MÔŽE
UDELIŤ ZMLUVU (VRÁTANE MENOVEJ, INJUNKČNEJ A VYHLÁSENEJ SPÔSOBILOSTI) IBA V
OBLASTI INDIVIDUÁLNEJ POTREBY, KTORÚ SA VZŤAHUJE NA RELIEF NECESSITATED
STREDNEJ STRANY. AKÉKOĽVEK SÚVISIACE OCENENIE NIE JE MOŽNÉ ovplyvniť ostatných
používateľov.Ak súd rozhodne, že rozhodné právo vylučuje uplatnenie
ktoréhokoľvek z obmedzení tohto odseku, ktoré sa týkajú konkrétneho nároku na
odpustenie, musí byť tento nárok (a iba tento nárok) oddelený od rozhodcovského
konania a môže byť podaný na súd, s výhradou vašich pohľadávok a 1Bazar. právo
odvolať sa proti rozhodnutiu súdu. Všetky ostatné nároky budú rozhodcovské.

 

Arbitrážne konania

Arbitráž je neformálnejšia ako súdny spor. Arbitráž používa
namiesto sudcu alebo poroty neutrálneho rozhodcu a súdne preskúmanie
rozhodcovského nálezu je veľmi obmedzené. Rozhodca však môže priznať rovnaké
odškodnenie a náhradu škody na individuálnom základe, aké môže súd udeliť
jednotlivcovi. Rozhodca by mal uplatňovať podmienky užívateľskej zmluvy ako
súd. Všetky záležitosti prislúchajú rozhodcovi, s výnimkou otázok týkajúcich sa
arbitráže, rozsahu alebo vymáhateľnosti tejto dohody na rozhodcovské konanie
alebo výkladu časti 1 tejto dohody na rozhodcovské konanie („Zákaz triednych a
reprezentatívnych žalôb a neosobná pomoc) „), je príslušným súdom.

 

Strana, ktorá má v úmysle požiadať o rozhodcovské konanie, musí
najprv zaslať druhej strane prostredníctvom osvedčenej pošty vyplnený formulár
Oznámenie o spore (ďalej len „oznámenie“). Môžete si stiahnuť formulár
Oznámenie . Oznámenie pre 1Bazar by malo byť na vyššie uvedenú adresu. 1Bazar
vám pošle akékoľvek oznámenie na fyzickú adresu, ktorú máme v združenom súbore.
s vaším 1Bazar účtom; je vašou zodpovednosťou, aby ste svoju fyzickú adresu
aktualizovali. Musia sa uviesť všetky informácie požadované v oznámení vrátane
opisu povahy a základu tvrdení, ktoré strana uplatňuje, a požadovanej náhrady.

 

Ak vy a 1Bazar nie ste schopní vyriešiť nároky uvedené v oznámení
do 30 dní od odoslania oznámenia, vy alebo 1Bazar môžete začať rozhodcovské
konanie. Formulár na začatie rozhodcovského konania je k dispozícii obchodnej
inšpekcie Slovenskej republiky. V prípade, že 1Bazar začne proti vám arbitráž,
pošle kópiu vyplneného formulára na fyzickú adresu, ktorú máme v súbore
priradenom k ​​vášmu účtu 1Bazar. Žiadna zúčtovacia ponuka, ktorú urobíte vy
alebo 1Bazar, sa rozhodcovi nezverejní.

 

Arbitrážne pojednávanie sa koná v okrese, v ktorom máte bydlisko
alebo na inom vzájomne dohodnutom mieste. Ak je požadovaná úľava 1000 Eur alebo
menej, vy alebo 1Bazar si môžete zvoliť, aby sa rozhodcovské konanie viedlo
telefonicky alebo výlučne na základe písomných podaní, ktoré voľby sú pre vás a
1Bazar záväzné, a to podľa rozhodnutia rozhodcu. vypočutá osoba, ak si to
okolnosti vyžadujú. V prípadoch osobného vypočutia sa môžete vy a / alebo 1Bazar
zúčastniť telefonicky, pokiaľ rozhodca nerozhodne inak.

 

Rozhodca rozhodne o podstate všetkých nárokov v súlade s platnými
právnymi predpismi vrátane uznávaných zásad spravodlivosti a bude uznávať
všetky nároky na privilegované účely uznané zákonom. Rozhodca nie je viazaný
rozhodnutiami v predchádzajúcich rozhodcovských konaniach, ktoré sa týkajú
rôznych používateľov, ale je viazaný rozhodnutiami v predchádzajúcich
rozhodcovských konaniach, ktoré sa týkajú toho istého používateľa 1Bazar, v
rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi. Rozsudok rozhodcu je konečný a
záväzný a rozsudok vynesený arbitrom možno vyniesť na ktorýkoľvek súd, ktorý má
právomoc.

 

Náklady rozhodcovského konania

Platba všetkých poplatkov za podanie, správu a rozhodcovské
konanie sa bude riadiť pravidlami 1Bazar alebo pravidlami Obchodnej inšpekcie,
pokiaľ nie je v tejto Dohode o rozhodcovskom konaní uvedené inak. Ak je hodnota
požadovanej úľavy 1000 alebo menej Eur, spoločnosť 1Bazar na vašu žiadosť
zaplatí všetky poplatky za podanie, správu a rozhodcu spojené s rozhodcovským
konaním. Akákoľvek žiadosť o zaplatenie poplatkov prostredníctvom 1Bazar by sa
mala predložiť poštou na AAA spolu s vašou požiadavkou na rozhodcovské konanie
a spoločnosť 1Bazar urobí opatrenia na zaplatenie všetkých potrebných
poplatkov. Ak úmyselne nesplníte požiadavku uvedenú v oznámení o spore, ktorá
je uvedená vyššie, alebo  v prípade, že rozhodca určí nárok (y), ktorý (é)
v rozhodcovskom konaní tvrdíte, že je nepatrný,

 

Oddeliteľnosť

S výnimkou ktoréhokoľvek z ustanovení oddielu 1 tejto dohody o
rozhodcovskom konaní („Zákaz triednych a reprezentatívnych žalôb a neosobného
vyrovnania“), ak rozhodca alebo súd rozhodne, že ktorákoľvek časť tejto
dohody pre rozhodcovské konanie je neplatná alebo nevynútiteľná. , ostatné
časti tejto dohody na rozhodcovské konanie sa stále uplatňujú.

Pre vaše pohodlie poskytujeme formulár oznámenia o zrušení , Ak sa
chcete odhlásiť z rozhodcovskej zmluvy, musíte nám ju vyplniť a poslať poštou.
Musíte vyplniť formulár oznámenia o odhlásení poskytnutím informácií
požadovaných vo formulári vrátane vášho mena, adresy (vrátane ulice, mesta,
štátu a PSČ) a identifikácie používateľa a e-mailovej adresy spojené s účtami 1Bazar
Service, na ktoré sa uplatňuje výnimka. Aby bolo účinné, musíte ho podpísať.
Tento postup je jediný spôsob, ako sa môžete rozhodnúť od dohody o arbitráži.
Ak sa rozhodnete pre nesúhlas so Zmluvou o rozhodcovskom konaní, budú sa na vás
naďalej vzťahovať všetky ostatné časti tejto Užívateľskej zmluvy a jej časti
Právne spory. Zrušenie rozhodcovského konania z tejto dohody nemá žiadny vplyv
na žiadne predchádzajúce, iné alebo budúce rozhodcovské dohody, ktoré máte s
nami.

 

Budúce zmeny a doplnenia dohody o rozhodcovskom konaní

Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie v užívateľskej zmluve, ktoré
je v rozpore, vy a my súhlasíme, že ak v budúcnosti vykonáme akékoľvek zmeny a
doplnenia tejto dohody s cieľom rozhodcovského konania (iné ako zmena a
doplnenie ktorejkoľvek oznamovacej adresy alebo odkazu na webovú stránku
uvedenú v tomto dokumente) v budúcnosti, táto zmena sa nebude uplatňovať. na
všetky nároky, ktoré boli podané v súdnom konaní proti 1Bazar pred dátumom
nadobudnutia účinnosti zmeny. Táto zmena a doplnenie sa vzťahuje na všetky
ostatné spory alebo nároky, ktoré sa riadia dohodou o rozhodcovskom konaní,
ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť medzi vami a spoločnosťou 1Bazar. O zmenách a
doplnkoch tejto dohody vás budeme informovať prostredníctvom rozhodcovského
konania zverejnením zmenených a doplnených podmienok na stránke www.1Bazar.sk
najmenej 30 dní pred dátumom účinnosti zmien a doplnení a prostredníctvom
oznámenia prostredníctvom strediska správ 1Bazar a / alebo e-mailom. Ak s
týmito zmenenými podmienkami nesúhlasíte,

 

C. Súdne fórum pre právne spory

Pokiaľ sa vy a my nedohodneme inak, v prípade, že sa zistí, že sa
vyššie uvedená dohoda o rozhodcovskom konaní nevzťahuje na vás alebo na
konkrétny nárok alebo spor, buď v dôsledku vášho rozhodnutia o odstúpení od
dohody o rozhodcovskom konaní alebo v dôsledku toho Rozhodnutím rozhodcu alebo
súdnym príkazom súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý vznikol
alebo by mohol vzniknúť medzi vami a spoločnosťou 1Bazar, musí byť vyriešený
výlučne štátom alebo Najvyšším súdom na Slovensku. Vy a 1Bazar súhlasíte, že sa
podrobíte osobnej jurisdikcii súdov nachádzajúcich vkrajine Slovensko, za
účelom súdneho sporu o všetkých takýchto nárokoch alebo sporoch.

 

19. Všeobecne

Pokiaľ nie je v tejto užívateľskej zmluve stanovené inak, ak sa
niektoré ustanovenie tejto užívateľskej zmluvy považuje za neplatné, neplatné
alebo z akéhokoľvek dôvodu nevynútiteľné, takéto ustanovenie sa zruší a
neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Podľa nášho vlastného
uváženia môžeme túto používateľskú zmluvu postúpiť a v takom prípade uverejníme
oznámenie na www.1Bazar.sk .

 

Nadpisy slúžia iba na referenčné účely a neobmedzujú rozsah ani
rozsah tohto oddielu. Naše nečinnosť v súvislosti s porušením zo strany vás
alebo iných sa nezbavuje nášho práva konať v súvislosti s následnými alebo
podobnými porušeniami. Nezaručujeme, že podnikneme kroky proti všetkým
porušeniam tejto užívateľskej zmluvy.

 

Túto Užívateľskú zmluvu môžeme kedykoľvek zmeniť tak, že
zverejníme zmenené a doplnené podmienky na stránke www.1Bazar.sk. Naše právo na
zmenu a doplnenie užívateľskej zmluvy zahŕňa právo na úpravu, pridanie alebo
odstránenie podmienok v užívateľskej zmluve. Poskytneme vám oznámenie 30 dní
vopred uverejnením zmenených podmienok. Ďalej vás upozorníme prostredníctvom
strediska správ 1Bazar a / alebo e-mailom. Váš nepretržitý prístup alebo
používanie našich služieb predstavuje vaše prijatie zmenených a doplnených
podmienok. Môžeme vás tiež požiadať o potvrdenie vášho súhlasu s používateľskou
zmluvou prostredníctvom elektronického prekliknutia. Táto Zmluva o užívaní
nemôže byť inak zmenená, iba na základe vzájomnej dohody medzi vami a zástupcom
1Bazar, ktorí majú v úmysle zmeniť a doplniť túto Zmluvu o používateľovi a je
riadne oprávnená súhlasiť s takouto zmenou. 

Pravidlá a podmienky zverejňované v našich službách sa môžu z času
na čas meniť. Zmeny sa prejavia, keď ich uverejníme v službe 1Bazar.

Ak vytvoríte alebo použijete účet v mene podnikateľskej jednotky,
vyhlasujete, že ste oprávnený konať v mene takejto firmy a zaväzujete
spoločnosť k tejto používateľskej zmluve. Takýto účet vlastní a kontroluje
podnikateľský subjekt. Táto užívateľská zmluva nie je určená alebo vytvorená
žiadnym vzťahom medzi agentúrami, partnerstvami, spoločnými podnikmi,
zamestnancami, zamestnávateľmi ani franšízantmi.

Používateľská zmluva a všetky podmienky a politiky zverejnené
prostredníctvom našich služieb stanovujú úplné porozumenie a dohodu medzi vami
a spoločnosťou 1Bazar a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dohody strán.

 Nasledujúce sekcie zostávajú v platnosti aj po ukončení
tejto Zmluvy o užívaní: Poplatky, Obsah, Zrieknutie sa záruk; Obmedzenie
zodpovednosti; Oslobodenie, odškodnenie, právne spory a všeobecné ustanovenia.

 Ak ste obyvateľom Slovenska, môžete nahlásiť sťažnosť útvaru
pomoci pri podávaní sťažnosti oddelenia spotrebiteľských služieb slovenského
ministerstva financií pre spotrebiteľské záležitosti